Nyheder

De seneste nyheder, indlæg o.l. - fra hele hjemmesiden

2. afdeling af trekantklubberns vintercup foregår i Haraldskær ved Skibet i Vejle.
Mødested er avlsbygningerne overfor Hotel Haraldskær. 
Afmærkning fra Skibetvej/Bredstenvej (https://www.google.dk/maps/@55.703485,9.4355559,17.75z).
 
Der er mulighed for start mellem 12.30 og 14.00. Postindsamlingen begynder 15.00.
 
Følgende banelængder tilbydes:
Maxi 1 (svær): 7,2 km
Maxi 2 (svær): 5,5 km
Maxi 3 (svær): 3,3 km
Midi (mellemsvær): 4,0 km
Mini (Begynder/let): 3,3 km
 
Banelægger er Torben Kristensen, OK Snab
 
Inden du løber skal du registreres i stævnekontoret:
1) Udfyld en seddel med briknr., navn, klub og bane.
2) Aflevér sedlen til beregningen
 
Efter løbet skal du huske at få din brik aflæst i beregningen
Resultater er tilgængelige umiddelbart efter aflæsningen på Liveresult.orientering.se.
 
Der benyttes Sportident til arrangementet. Vi har et begrænset antal brikker til udlån, så medbring gerne din egen brik.
Der er løse postbeskrivelser til de, som medbringer en definitionsholder.
 
Se nuværende stilling i vintercuppen her: http://www.fros.dk/loeb/2018/VinterCup/vintercup201819.htm

Juniorlandsholdet er udtaget for 2019, og set med OK Snab-øjne er det meget glædeligt, at både Malin Agervig Kristiansson og Morten Örnhagen Jørgensen er med på listen.
Hjerteligt tillykke til jer begge!

Udtagelsen af Malin og Morten er et stort cadeau til de to unge løbere og deres meget seriøse indstilling til orienteringssporten.

Til stede: Flemming, Jesper, Lone, Helle, Jens, Betina, Poul, Lars
Afbud: Ingen
Referat: Lars

1. Stævner
Midgårdsormen. Evaluering i stikord: Gode og fornøjelige dage. Meget ros fra deltagere. Udfordringer i plantagen trods (eller pga.) det flade landskab. Godt at der var gode funktionsledere. Godt med ordentlig bespisning. Meget engageret stævneleder. Stor hjælp fra Henrik Uhlemann. Økonomi: det gav et lille overskud.
B-løb Munkebjerg 2019. Poul går i gang med tilladelser og har brug for en dato. Ko-ordineres med Per. Det er en divisionsmatch og kan måske blive kredsmesterskab.
WOC 2020/Euromeeting 21-23/9. Stævnet giver gode erfaringer, der kan tages med til videre planlægning frem mod WOC.
Skoleorientering 2019. Henrik har kørt det hidtil og fortsætter med aktiviteter i 2019. Desuden introduceres konceptet skole-ol under fast skabelon (som bidrag til WOD) og skal afløse Find Vej-dagen. O-løb en del af skole-ol med støtte fra do-f. Konceptet er, at klubber arrangerer og skoler konkurrerer mod hinanden. Afvikles mellem 1. april og 23. maj 2019. Flemming sender materiale til bestyrelse. Formentlig siger vi nej tak, men vi træffer endelig afgørelse næste møde. Vi er i en situation, hvor vi har mere behov for fokus på fastholdelse end hvervning.
Vedr. Find Vej-dagen så vil vi fortsætte denne aktivitet på egen hånd og tilrette den så den bedre passer til vores egne forhold og ønsker. F.eks. at afholde den i forbindelse med sæsonstart, evt. under temaet ”Ta’ en ven med” (se nedenfor under Status fra udvalgene/træning).

2. Klubtur til Trollhättan
God tilslutning allerede, så turen bliver helt sikkert afviklet. Efterhånden bliver det svært at få plads til alle på vandrerhjemmet. Vores svenske medlemmer glæder sig meget til vi kommer.

3. Divisionsfinale
Vi har tidligere besluttet at bestille en bus. God investering i fællesskab. Vi annoncerer turen, sætter en pris og en deadline for tilmelding. Bestiller en passende bus ud fra antal tilmeldinger og laver samkørsel med Kolding hvis det giver mening. Pris 125 kr. pr. person.

4. Status fra udvalgene
Kommunikation. Fungerer godt med nyheder til hjemmeside og facebook. Fokus på arbejde internt i kommunikationsudvalget i forhold til planlægning.
Træning. Stor opbakning til træningsløb. Gns. 97 deltagere. Nyt initiativ: vokseninstruktion onsdag aften efter træning. Er det noget, vi har kapacitet til? Overvejes om det skal prioriteres.
Vi laver et introforløb for nye medlemmer de første tre onsdage i 2019-sæsonen og gør gamle medlemmer opmærksomme på, at de kan tage en ven med. Annonceres eventuelt i ugeavisen.
Arrangement. Det kører med planlagte arrangementer, bl.a. klubmesterskab/klubfest. Påskeløb 2019: vi har booket overnatningsmulighed.
Kort. Projekter kører. Grundet skov (Per Filskov). Hovertoften (Lars Munch) – grønt lys fra Skrædderbakken ind mod Vejle. Skov ved Brejning (Poul).
Ungdom. Poseuddeling på trapperne. Vintertræning kører igen vinteren i gennem igen. Nye trænerkurser på vej.
Økonomi. Kort orientering fra kassereren.
Talent/elite. Magnus er stoppet på landsholdet. Helle orienterede bestyrelsen.
Formand. Ingen punkter.

5. Check af årsplan
Vi gennemgik årsplanen som sædvanligt, så vi er ajour på alle fronter.

6. Breddestrategi
Endelig opdatering er nu på plads efter input fra UU.

7. Politik for udtagelse og deltagelse i stafetter
Har den fungeret efter hensigten? Vi præciserer formuleringen i forhold til udtagelse af hold over D/H35 (Jesper laver den) så den kan komme på hjemmesiden i den endelige form.

8. Review af Kommunikationspolitik og –strategi og funktionsbeskrivelse
Lars fremlagde forslag til ændringer og tilføjelser, især i forhold til brug af facebook, som bestyrelsen nikkede til. Han laver tilretning af den eksisterende og sender til godkendelse i bestyrelsen.

9. Eventuelt.
Fællesspisning er en rigtig god aktivitet, som vi skal værne om. Enkelte gange har der på det seneste ikke været mad nok til de sidste, når de er kommet til spisning efter løb og bad, selvom kokkene har gjort sig umage med at lave tilstrækkelig meget mad. Ved næste træning i Nørreskoven med fællesspisning, vil vi - før vi går i skoven - gøre venligt opmærksom på, at man skal huske at tænke på, at der skal være mad til alle, bl.a. ved ikke at tage mere end man kan spise, vente med at tage en ekstra portion til man er sikker på, at der er nok til alle, samt hjælpe mindre børn med at tage mad, så der ikke skal smides for meget mad ud. Det er glædeligt, at vi er så mange til fællesspisning, og netop derfor skal vi være fælles om at passe på ordningen. Lars giver opfordringen mundtligt til alle, og Betina taler med kokkene om ikke at sætte al maden ind på en gang.

10. Næste møde: 13. november 2018.

Klubmestre, der var med til fest.Så er resultaterne fra klubmesterskabet klar. Der var flot fremmøde med 46 Snab'ere. Vejret var perfekt og der blev kåret klubmestre i alle klasser. Familien Isaksen fik revanche fra sidste år og der blev fundet helt nye klubmestre fx Jens Liengård 😊 Stort tillykke til alle klubmestre.

I lighed med sidste år vil OK Snab og OK Gorm gerne invitere jer med til natløb. Det foregår hver onsdag aften kl 18 fra uge 43 og frem til begyndelsen af december. Der er nærmere information om de enkelte løb på Gorm Events efterhånden som banelæggerne er klar med detaljerne.
Man skal tilmelde sig løbeneGorm Events senest om mandagen og notere hvilken bane, man vil løbe.

Programmet er sådan:
24. okt. Intro i Nørreskoven (fra klubhuset)
31. okt. Engelsholm Skov
7. nov.  Søndermarkskoven (fra Granhytten)
14. nov. Tykhøjet Krat
21. nov. Munkebjerg (fra p-pladsen ved hotellet)
28. nov. Hastrup Plantage
5. dec.   Nørreskoven (fra klubhuset)

Onsdag før efterårsferien markerede traditionen tro afslutningen på sommersæsonen. Sæsonafslutningen er altid festlig i OK Snab, og i år havde Amanda og Kaj lavet sjove og anderledes udfordringer til både store og små.

Til børnene var der en parløbsstafet omkring Kirkebakkeskolen, hvor man skulle skiftes til at flytte en genstand fra post til post. Banen bød på mange trappe-højdemeter!

3 dygtige Snab-juniorer : Malin Kristiansson, Morten Örnhagen og Ida Kristiansson var udtaget til Junior European Cup, der blev afviklet den 5.-7. oktober i schweiziske Villars Sur Ollon.

OK Snab kom hjem fra DM HOLD i Store Hareskov med den ventede 5. plads – og så var vi endda snublende nær ved at erobre 4. pladsen fra Silkeborg. Det var de helt små marginaler der gjorde, at vi således måtte nøjes med det forventede resultat, men det brugte vi nu ikke mange minutter på at ærgre os over.

5. pladsen til OK Snab vidner om den store bredde, der efterhånden er i klubben. Vi manglede en lang række af vores bedste folk, men formåede alligevel at stille med et slagkraftigt hold på næsten 60 o-løbere i højt humør, klar til DM HOLD-finalen på en dejlig efterårs-solskins-søndag i Store Hareskov nord for København.