Nyheder

De seneste nyheder, indlæg o.l. - fra hele hjemmesiden

Hej alle Snab’ere! Det er nu vi skal gribe chancen… Faaborg Orienteringsklub indbyder til 1. divisionsmatch og åbent stævne

Søndag d. 25. april 2021 i Holstenshuus

Vi har nydt trods alt at kunne printe selv og finde poster gennem nedlukningen, men nu kan vi komme til rigtigt løb igen med (næsten) alt det gode, det indebærer. Jubii! Der er mange gode grunde til at slå et slag omkring o-service.dk og taste din tilmelding ind…

●    Du får en tur til og i en smuk forårsklædt fynsk skov.
●    Der er baner i alle længder og sværhedsgrader.
●    Du kan bidrage med points i OK SNABs favør i matchen mod vennerne i naboklubberne.
●    Sandsynligheden for at du kan hilse og heppe på andre klubmedlemmer er stor.
●    Der er kælet for kort, baner og kontrolplaceringer - og kortet ligger klar til dig ved start:-)
●    Lyden af et bippende startur kan høres!
●    Desuden tæller løbet til Sydkredsens Ungdomspokal.

Sæsonen indledes onsdag den 7. april foran klubhuset på Helligkildevej (Vejle Atletikstadion). Eva og Axel har lavet baner i Nørreskoven.

NYE BØRN (evt med forældre) møder kl 17.15

NYE VOKSNE møder kl 17.30

Samlet mødeplan:

17.00-17.10 Tidlig voksenstart for medlemmer

17.15 Ungdomstræning (alle indtil 21 år), nye børn (med forældre)

17.30 Nye voksne møder

17.45 Voksenstart

18.00 Postindsamlere møder og hjælper

19.00 Postindsamling starter

Obs! Som det fremgår er der mulighed for tidlig start for voksne medlemmer så vi spreder os tidsmæssigt, men det skal være indenfor det nævnte tidsrum - ellers er det fra 17.45. Det er fortsat meget vigtigt, at ALLE er opmærksomme på, at forsamlingsrestriktionerne overholdes. Der er en særlig udfordring omkring start/mål/parkering. Følg anvisninger, spred jer, hold øje og tænk jer om!

Mange venlige hilsener, Træningsudvalget og Ungdomsudvalget

Weekenden bød på testløb for eliten i Hillerød. Hele 7 løbere bar OK SNAB's farver til Sprint lørdag og Mellemdistance søndag - og de gjorde det virkelig godt. Corona har gjort det svært at få løbstræning, men selvtræningen hos de unge Snab'ere har i hvert fald ikke fejlet noget hen over vinteren.

Af topresultater kan fremhæves D20 Sprint, hvor Malin blev nr. 1 og Eva nr. 3. På Mellem byttede de om, så Eva tog en stærk 1. plads og Malin en 3. plads. Ida blev en flot nr. 4 i D21 Sprint. Hos drengene tog Linus 3. og Jeppe E 4. pladsen i både Sprint og Mellem.

Også Jeppe C og Felix gjorde en god figur. Desuden var der flotte resultater af vores TVO-venner Hedvig (Melfar) og Niels (Kolding OK). Alle resultater kan ses via DO-F's hjemmeside. Tillykke med de flotte løb!

Så er det blevet den tid på året, hvor det flotte OK SNAB-klubtøj fra Trimtex kan bestilles. Bestillingen foregår i webshoppen hos Trimtex, som er åben indtil d. 18.4. Tøjet leveres i uge 22.

Husk at overholde tidsfristen. Der er nemlig kun mulighed for at bestille klubtøj en gang om året.

Læs mere og se vejledning i det vedhæftede dokument. Her står der også noget om, hvordan du som ungdomsløber kan leje klubtøjet og hvor du med fordel kan købe kompasser og SI-brikker.

Det er dejligt, at vi må træne sammen igen! Vi har vintertræning for ungdom onsdage fra d. 3. marts til d. 24. marts kl. 17.15 - 18.30 (Mini-o dog kun til kl. 18.15). Der er følgende hold:
 
Mini-o, op til ca. 7 år. Vi er omkring stadion og gi’r den gas med lege, stafetter, orienteringsøvelser mm. Der må være en forælder med hvert barn.

O-Fræs, ca. 7-12 år. Vi er på og omkring stadion og nogle gange med rigtige o-baner. Der bliver trænet både teknik og løb. Her er det uden mor og far.

O-Puls, fra ca. 13-? år. Vi løber typisk 5-7 km, trail, o-løb, interval mm. Mest løb men også lidt teknik.

I en tid hvor vi har løbet mange løb uden tidstagning, kan det være sjovt at få lidt digital feedback på sit løb. Jens Liengård har lavet nedenstående vejledning til MapRun, som der er mulighed for at afprøve ved weekendens løb i Højen.

MapRun er software, som på nogle områder minder om vores eget O-track, men har nogle ekstra muligheder til selve afviklingen af træningen. Det er nemlig muligt på forhånd, at overføre GPS-koordinater fra posterne på den bane man løber, til sit Garmin-ur. Uret registrerer hver enkelt post undervejs og giver et signal, når man “stempler” de enkelte poster indenfor en afstand af 10 meter. Udover signalet får man også besked om postens kontrolnummer. Hvis man ikke har et Garmin-ur, kan man i stedet bruge MapRun-appen på telefonen til at registrere posterne.

I årets sidste vinterweekend er der mulighed for træningsløb i de bynære Pedersholm Skov, Mørkedal Skov og Højen Skov i den sydlige del af Vejle. Posterne er ude fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 14. Det er ikke tilladt at løbe banerne udenfor dette tidsrum.

Terrænet er både teknisk og fysisk krævende - især området syd for Højen Å, hvor vi sjældent har mulighed for at løbe. Et fedt terræn, hvor det dog kun er de to længste svære baner, der kommer over.

Banerne kommer på O-track. Posterne er markeret med skærme, og enkelte steder kan de stå tæt, da landsholdet også afholder træning i skoven. Du skal altså ikke blive overrasket, hvis du pludselig overhaler en løber i landsholdstrøje ... ;)

OBS: Opdateret 25/2 kl. 16 med tilføjelse til instruktion og baner i 1:7.500

Referat af bestyrelsesmøde #05-2020 i OK SNAB d. 10. november 2020

Deltagere: Flemming, Jesper, Helle, Lone, Poul, Helene, Lene, Lars
Afbud: Ingen

1. Stævner
MTBO september. Evaluering. Ca. 70 hver deltog hver af de to dage. Deltagerne var glade, også selv om det var svært i Sønderskoven, hvor vi kun måtte køre på MTB-spor og store stier. De så det som en ekstra udfordring. God økonomi i det.
DM Mellem 2021. Afvikles 28. august. Styr på det overordnede. Poul arbejder på aftale om parkering. Henning laver separat hjemmeside.
WOC 2022. Flemming: der kommer events og løb i forbindelse med træningslejre i 2021, hvor vi øver set-up og afvikling. Der laves et større 2-dages arrangement i efteråret og måske et mindre arrangement sidst i april.
DM Lang 2023. Der er styr på aftaler om skove.
Påskeløb 2024. Arrangeres sammen med Gorm. Ikke noget nyt.

2. Status på udvalg siden sidste møde
Ungdom. Delt skraldeposer ud, og det var positivt, at mange familier meldte sig. Vi har afholdt TBU-møde med Tue Lassen. Konklusion: vi gør mange ting godt og har er ikke i målgruppen til at få særlig hjælp fra DOF. U-træning afholdes fortsat hele året. Også med mini-træning til natløb og onsdagstræning efter nytår. U-træning har heldigvis kunnet afholdes det meste af året og været den del af klubben, der har været mindst ramt af Corona. Godt U-år trods alt. Fremadrettet: vi kan ikke komme på Idrætsskolen efter nytår, men vi kører videre med onsdagstræning alligevel.
Kort. Glæder os til at prøve ”Det store Vandskel” – om Corona vil 2/1 2021. Nemmest for os at være der om vinteren, hvor der ikke er dyr. Sofienlund nytegnet og brugt til onsdagstræning. Højen Skov nyrevideret. Grejsdal: vi er kommet langt de senere år. I forhold til at have nok til DM, mangler der dog stadig noget korttegning.
Kommunikation. Hjemmeside har primært handlet om Print-selv og løbende justeringer pga. Corona. Ikke så meget fokus på beretninger fra løb og andre arrangementer. Facebook. Mest aktivitet på den interne. I fremtiden: mere info vil blive flyttet fra intern side til åben gruppe, bl.a. når det handler om træningsløb med mulighed for Print-selv.
Arrangement. Det har desværre ikke været muligt for at lave noget.
Træning. Meget forarbejde til sæsonen har været spildt. Det store planlægningsarbejde/puslespil i januar og februar for hele året faldt til jorden i foråret. Corona-print-selv blev nødløsningen og som sådan meget vellykket. Det sociale led voldsomt. Godt at vi i tilpasset form kunne lave træninger i august-september-oktober. 9 løb med rigtig mange deltagere – fantastisk! 99 som det mindste og ellers 100+ (max 135, gns. 116). Har også haft et ekstraordinært Find vej-arrangement i sensommeren. Formålet med dette arrangement var at genstarte klubben efter Corona-pausen og tiltrække de nye medlemmer vi plejer at få. Projektet var støttet af DIF og DGI’s foreningspulje. Projektet skaffede 34 nye medlemmer.
I samarbejde med Gorm har vi holdt fast i natløb trods Corona.
Lørdagstræningssamarbejdet med Trekant-klubberne har udviklet nyt og godt koncept. Frustrerende at det også er lavet om og nedjusteret pga. Corona.
Unge tager natløb som selvfølgelig forlængelse af sæson, og mange deltager. Positivt.
Talent/Elite. TVO holdt pause i foråret. Ingen læringstur. Nye, unge er kommet med, godt hjulpet af ungdomstrænere. TVO fortsætter træning i stedet for aflyst Night Champ. Trænerne har været gode til at justere og tilpasse i en besværlig tid.
Økonomi. Vi nærmer os et afsluttet årsregnskab, og det ser fornuftigt ud.
Formand. Find vej poster fornyet af Malene.

3. Breddestrategi og udviklingsplan
Opdateres ikke i år pga Covid-19. Giver ikke mening at opdatere strategien før vi er på den anden side af krisen.

4. Støttekoncept
Hvor meget kan vi støtte vores landsholdsløbere med i 2021? Vores økonomi er fornuftig og vi fortsætter uændret.

5. Principper for aflønning og honorering i klubben
Vi har ikke en kultur i klubben, hvor der betales løn eller honorarer. I to konkrete projekter har vi alligevel gjort det i 2020, hvor midlerne er kommet fra ekstern støtte. Principielt ønsker vi fortsat, at det bærende element i klubben skal være frivilligt og ulønnet arbejde, hvor vi gør tingene i fællesskab. Vi ønsker dog heller ikke at vedtage et princip, der er så firkantet, at vi helt afskærer os fra at kunne bruge aflønning eller honorering i fremtiden, hvis vi f.eks. står med en specifik opgave, hvor det er formålstjenligt.

6. Generalforsamling
Onsdag d. 27. januar 2021. Kan ikke afholdes online uden vedtægtsændring, så det undlader vi. Generalforsamlingen udsættes, hvis restriktioner forhindrer os i at afholde det. På valg: kommunikation, kasserer, arrangement, talent/elite.

7. Evt.

8. Næste møde
Onsdag d. 13. januar 2021.