Fra ungdomstrænerne

Så er det tid for uddeling af skraldeposer.

Vi har igen fået området omkring Moldevej, Finlandsvej mv - så det er trappetræning, men til gengæld er det hurtige ruter ;o).
Vi håber på så mange hjælpere, at hver familie/gruppe kan klare uddelingen på ca. 1,5 time.

Alle hjælpende hænder er velkomne, men især ungdomsløbere og deres familier forventes at hjælpe, da pengene går ubeskåret til ungdomsløbernes startafgifter og tilskud til vinterens kurser.

Hvis du/I gerne vil hjælpe, men absolut ikke selv kan nå at hente poserne, så meld dig/jer alligevel. Så er der måske nogle andre der kan hente poserne, og få dem anbragt på din adresse.

Kampen om Kredsungdomspokalen genopstår i 2021, dog ændrer Corona også lidt på afviklingen af Kredspokalen for ungdomsløbere i Sydkredsen, idet der i år kun tæller 4 løb ud af nedenstående 7 løb:

  • 25/4 Holstenshuus
  • 20/6 Marbæk
  • 22/8 JFM Frederikshåb
  • 28/8 DM Mellem Grejsdalen
  • 29/8 Staurby
  • 14/9 Als Nørreskov
  • 26/9 Frederikshåb

Heldigvis er der i år mulighed for at komme på sommerlejr med alle klub-kammeraterne! Tilmeldnings-fristen er lige om lidt for U1 og U2. Så hvis man vil med og ikke er tilmeldt endnu, så er det med at få gjort noget ved det!! 

Det er dejligt, at vi må træne sammen igen! Vi har vintertræning for ungdom onsdage fra d. 3. marts til d. 24. marts kl. 17.15 - 18.30 (Mini-o dog kun til kl. 18.15). Der er følgende hold:
 
Mini-o, op til ca. 7 år. Vi er omkring stadion og gi’r den gas med lege, stafetter, orienteringsøvelser mm. Der må være en forælder med hvert barn.

O-Fræs, ca. 7-12 år. Vi er på og omkring stadion og nogle gange med rigtige o-baner. Der bliver trænet både teknik og løb. Her er det uden mor og far.

O-Puls, fra ca. 13-? år. Vi løber typisk 5-7 km, trail, o-løb, interval mm. Mest løb men også lidt teknik.

Som det fremgår af det nyhedsbrev, der er blevet sendt til alle klubbens ungdomsløbere og deres familier omkring nytår, og som er vedhæftet her nederst i opslaget, har trænerne forberedt sig og glædet sig til onsdagstræningerne hen over vinteren. Desværre er der med de gældende restriktioner ikke mulighed for at gennemføre nogen form for fælles træning. Vi melder ud til ungdomsløberne, lige så snart der bliver lempet på restriktionerne.

Der er ingen tvivl om, at både ungdomsløbere og trænere savner både det sportslige og sociale og glæder sig rigtig meget til at se hinanden igen. Forhåbentlig varer det ikke alt for længe, før vi igen kan komme i skoven og på stadion og løbe, træne, hygge mm. Hold humøret oppe så længe - og benyt jer af print-selv/selvtræning rundt omkring!