For at have fuld adgang til klublokale og depoter skal man have brik og nøgle.

Brikken bruges uden kode og døren bliver låst op, når man holder brikken op foran aflæseren og den lille lampe lyser konstant grønt. Døren låses tilsvarende ved at holde brikken op foran aflæseren og den lille lampe begynder at blinke.

Særlige regler:

  • Når døren til det store klublokale bliver låst op, så kan hoveddøren ikke låses før døren til det store lokale er låst igen. Dvs. kan du ikke låse hoveddøren, så er det formentlig fordi du mangler at låse til det store lokale.
  • Døren til trappen i østenden bliver automatisk låst, når døren til det store lokale bliver låst.
  • Kl. 21:00 sker der en automatisk låsning af dørene for at sikre de ikke står ulåst om natten.
  • Iflg. Aftale med VB museet, så har bestyrelsen adgang til deres lokale.

Nøglen bruges til vores klublokale og til vores depoter, som er det udendørs depot under den gamle
måltavle og det indendørs depot, som er nummer 2 lokale til højre for hoved indgangen. Nøglen har
været vores klubnøgle i mange år og er den samme, som vi brugte på Nørremarksgården, da vi
boede der.

Vores politik er at alle Snab-ere, som ønsker adgang til klublokalerne kan få det, så det er muligt at bruge
dem som udgangspunkt for træning og det er let at udføre sit arbejde for klubben, som f.eks. post
ud/indsamler.

Er du sidste mand eller tror du, at du er sidste mand, så hjælp med at sikre at lyset er slukket og
dørene er låste, da der desværre lidt for ofte har været uønsket besøg. Husk også gitterlågen i
østenden som skal låses inde fra med en vrider.

Du kan få brik og nøgle ved henvendelse til Henrik.
Bortkomme nøgler og brikker skal erstattes med 100 kr. pr. stk. Tab af brik og nøgle meldes til Henrik eller kassereren.
Ved udmeldelse af klubben skal brik og nøgle afleveres til Henrik eller kassereren.