Kære banelægger
Her er lidt om, hvad dine opgaver som banelægger ved onsdagstræningen går ud på.

Til banelægningen benyttes programmet Condes, som du kan hente her:
http://www.condes.net/index.php?page=download
Brugernavn og kode fås f.eks. fra et medlem af træningsudvalget.

Du vil modtage information om, hvor du kan finde nyeste version af OCAD filen du skal benytte.
Du er velkommen til at henvende dig til undertegnede for at få hjælp til at komme i gang.
Når du har fået tildelt et løbsområde, har klubben på forhånd indhentet løbstilladelse. Men vær opmærksom på, at det normalt ikke gælder for de tilgrænsende dyrkede områder og indhegninger.

Senest 2 uger inden løbet
Hvis træningen foregår i Nørreskoven skal du normalt ikke lave alle banerne selv. Senest i weekenden 2,5 uger før træningen vil du for disse træninger modtage en fil med baner, som du kan arbejde videre med. Lone vil nemlig lave begynderbanen og den korte lette bane. Det vil sige, når det gælder træninger i Nørreskoven, skal du selv lave den lette lange, den mellemsvære og de svære baner.

I alt skal der laves følgende baner:

Mini-bane: (længde ca 1,5-2 km)   Post-placeringer: så mange som muligt, ved tydelige terrængenstande, sti-kryds osv, og gerne kortet udskrevet i 1:5000 (se særskilt vejledning)

Begynder (længde ca. 2-2,5 km)
Postplaceringen skal være på vej eller sti. Der skal bare være et vejvalg og dette skal gå langs stier. Der må højst være 2-3 momenter, dvs. 2-3 steder hvor løberen skal orientere/tage beslutning på hvert delstræk. Hellere for let end for svær.

Let (længde ca. 3-3,5 km)
Postplaceringen skal være synlig fra vej eller sti. Der bør/kan være vejvalgsmuligheder mellem posterne, men altid et der følger stier eller andre markante lineære terrængenstande (diger, grøfter).
Let, lang (længde ca. 4,5-5 km) Obs! Let lang kan evt undlades (i perioder løbes banen af ingen eller meget få)
Forlængelse af let, gerne med nogle længere delstræk. Sørg for at udnytte f.eks. mellemsvære poster så antallet af poster begrænses.

Mellemsvær (længde: 4 - 5 km)
Postplaceringen skal være placeret således, at der umiddelbart inden posten eller bagved posten findes et tydeligt opfang. Posten må ikke ligge langt fra et sikkert udgangspunkt. Der bør også her være flere vejvalgsmuligheder, og det hurtigste må gerne være et der ikke følger de lineære terrængenstande.

Svær kort (ca. 3,5-4,5km)
Så svær som muligt uden at der dog bliver alt for meget kravleri i brombær, brændenælder og tæthed 3’ere eller alt for meget op og ned. Forsøg at lave gennemtænkte vejvalgsstræk. Gerne en god blanding af korte og lange delstræk.

Svær lang (6 - 8 km)
Den lange svære laves nemmest som en forlængelse af den korte. Det er altid en udfordring at opfylde alle de krav der nævnt ovenfor. Det er en balancegang mellem at lave optimale baner samtidig med at antallet af poster holdes på et rimeligt niveau. Skal antallet af poster reduceres, er det vigtigt, at der ikke gås på kompromis med sværhedsgraden på en måde så begynder og lette baner bliver for svære. Det er bedre at enkelte delstræk på de svære baner bliver lettere, som f.eks. hvis de deler stræk med mellemsvær.

Sørg bl.a. for, så vidt muligt, at alle baner går samme vej rundt i skoven. Det gør postindsamlingen MEGET lettere.

Jeg giver gerne konstruktive kommentarer til dine baner, hvis du sender mig en kopi.

Du må meget gerne lave banerne med særlige momenter eller temaer (kurveløb, fin-O o.l.). I så fald skal du lave en særlig instruks, så løberne kan få den nødvendige vejledning. Især i Nørreskoven er det meget velkomment med momenter til træningen smile

Pr. marts 2017 har vi flg. postnumre til rådighed (nr 121-173):
http://ok-snab.dk/materiel/siposter.html

Søndag inden onsdagstræningen
Du sender den endelige fil til Peter Leineweber (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) med kopi til undertegnede (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).  Han printer de nødvendige kort (inkl. 4 masterkort) til træningen, men han skal vide, hvor mange print, der er brug for! Normalt er det noget, Jesper estimerer. Inden du sender filen af sted, så kig lige på de sidste detaljer i layoutet:

  • Er postnumrene f.eks. placeret korrekt i forhold til banens forløb?
  • Har du defineret det område som skal printes?
  • Er postdefinitionerne placeret korrekt på kortet?

… Det sparer Peter for en masse arbejde smile.

Samtidig med at du sender banerne til trykning, bedes du også sende en kopi af løbsfilen til ungdomsudvalget (Lone) på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – således at ungdomstrænerne kan forberede ugens træning på dine baner.

Om onsdagen
Banelæggeren er postudsætter og sætter alle poster ud (med mindre andet er angivet i planen) – også til de baner du har modtaget. Postudsætning skal være afsluttet så der kan startes kl. 17:45. Kan du se, at du får problemer med at nå postudsætningen selv, så kontakt nogle af klubbens andre løbere. I Nørreskoven kan det være, at Grethe Larsen gerne vil give en hånd med. Lykkes det ikke, så giv besked til undertegnede i god tid inden dagen, så vil jeg hjælpe med at finde en hjælper.

Posterne inkl. stænger og skærme befinder sig i Snabs depot på Vejle Stadion (det gamle toilet på stadion over mod tennisbanerne). Nøglen til vores klublokale passer til hængelåsen. Har du ikke en nøgle, så kontakt Flemming Jørgensen, Jens Liengaard eller undertegnede for at lave en aftale om at låne en nøgle.

Vi bruger normalt Sportident til træningen. Hvis du laver træning med et særligt moment, kan det være uden mening at anvende Sportident, og du kan ”slippe” med kun at sætte skærme ud.

Ved træning med udgangspunkt i klubhuset, vil alle de nødvendige hjælpemidler være til stede i Snabs klublokale i klubhuset:
Deltagerlister, sportidentbrikker, tuscher, kort, plastiklommer og lånekompasser. Jeg vil normalt være behjælpelig med at lægge disse ting frem. Kortene må først udleveres kl. 17.45, eller efter at der har været eventuel fælles instruktion. Hæng gerne et enkelt eksemplar op inden start, så løberne kan forberede sig på hvilken bane de vil løbe.

Peter sørger for at kort (inkl. masterkort) kan afhentes hos ham senest tirsdag. Hans adresse er Bøgumvej 31 (tæt ved klubhuset).

Hvis træningen finder sted med et andet startsted, skal disse rekvisitter medbringes fra klubhuset af banelæggeren. Kan det ikke lade sig gøre, kontaktes Jesper, Jens eller Flemming i god tid inden løbet. Så vil vi finde en anden mulighed.

OBS! Du skal have en nøglebrik for at komme ind på stadion uden for normal åbningstid (hvilket er 17:00-20:30). Har du ikke en nøgle kan du lave en aftale med et andet klubmedlem om at låne en.

Det forventes, at banelæggeren er til stede ved træningen. Løberne skal registreres, inden de tager i skoven og der kan være spørgsmål til banerne fra løberne. Hvis du ikke har mulighed for at være til stede ved træningens start, så vil jeg gerne have besked god tid i forvejen.

Masterkort (helst 4 stk.) til indsamlerne lægges frem af banelæggeren. Sørg for at snakke med mindst én af postindsamlerne, inden du tager hjem.

Spørg endelig hvis der er uklarheder!

På træningsudvalgets vegne
Jesper Fenger-Grøn
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf 28 57 24 50 / 75 85 45 54