Banelægning

Banelæggerens opgaver er beskrevet udførligt i denne vejledning

Postindsamling

Postindsamlernes opgave er forklaret i denne vejledning

Omklædning og bad

Der er omklædningsrum med bad i stueetagen i klubhusets østende.

Rengøring af klublokalerne

Vi hjælper hinanden med at rydde op i klublokalerne, tørre borde af og feje gulvet.
Vi har en aftale med VIF om den grundigere rengøring.