Alle orienteringsløbere kommer til at bomme (ellers løber de for langsomt tongue-out ). Det vigtige er at minimere bommet, og det gør man først og fremmest ved at reagere hurtigt. Ofte vil man føle en usikkerhed inden et bom, pga. manglende kortkontakt, uoverensstemmelse mellem kort og terræn e.l. Man skal forsøge at være opmærksom på denne usikkerhed, og anvende den som en ’trigger’, så man hurtigt får reageret på det eventuelle bom, og derved hurtigt kommer tilbage på ret kurs.

Nedenfor er to metoden, man kan anvende, når man har bommet. Metode 1 er den o-teknisk simpleste, og kan med fordel bruges af mindre rutinerede løbere. Når man bliver mere erfaren vil man nok gå over til at bruge metode 2. For at undgå at spilde tid i skoven bør man vælge hvilken metode man bruger, inden man løber. (Man skal selvfølgelig kun følge metoden indtil man har læst sig ind.)

Metode 1

 • Erkend at du har bommet.
 • Stop op og retvend kortet efter kompasset.
 • Forsøg at læse dig ind. Kig op. Min. 2 tydelige terrængenstande skal passe.
 • Hvis du ikke kan læse dig ind: Løb tilbage til der hvor du sidst med sikkerhed vidste hvor du var. (sidste post eller meget tydeligt punkt)

 • Når du har læst dig ind: Løb stille og roligt videre, så du kan komme ind i rytmen igen. (Man kan ikke hente det der allerede er tabt.)

Metode 2

 • Erkend at du har bommet.
 • Stop op og retvend kortet efter kompasset.
 • Forsøg at læse dig ind. Kig op. Min. 2 tydelige terrængenstande skal passe.
 • Tænk tilbage: Hvor på kortet vidste du sidst med sikkerhed hvor du var?
 • Hvor kan du teoretisk set være løbet hen? (kig bredt)
 • Kan du nu læse dig ind? Brug min. 2 tydelige terrængenstande.
 • Fortsæt kursen lidt endnu, mens du koncentreret kigger efter tydelige terrængenstande, og forsøg at læse dig ind.
 • Løb uden at læse kort i retning mod et stort opfang, som du er sikker på at møde, eller løb tilbage til et sted, hvor du vidste hvor du var.

 • Når du har læst dig ind: Løb stille og roligt videre, så du kan komme ind i rytmen igen. (Man kan ikke hente det der allerede er tabt.)