Aktuelle meddelelser fra trænerne

I lighed med sidste år vil OK Snab og OK Gorm gerne invitere jer med til natløb. Det foregår hver onsdag aften kl 18 fra uge 43 og frem til begyndelsen af december. Der er nærmere information om de enkelte løb på Gorm Events efterhånden som banelæggerne er klar med detaljerne.
Man skal tilmelde sig løbeneGorm Events senest om mandagen og notere hvilken bane, man vil løbe.

Programmet er sådan:
24. okt. Intro i Nørreskoven (fra klubhuset)
31. okt. Engelsholm Skov
7. nov.  Søndermarkskoven (fra Granhytten)
14. nov. Tykhøjet Krat
21. nov. Munkebjerg (fra p-pladsen ved hotellet)
28. nov. Hastrup Plantage
5. dec.   Nørreskoven (fra klubhuset)

Vi indbyder til en trænings-lørdag langs nordsiden af Vejle Fjord den 19/5 2018: Grund og Stagsrode er et par spændende og ret forskellige terræner indenfor passende køreafstand.
Læs detaljerne i indbydelsen.

Bemærk, at fokus er på træning af klubbens voksne medlemmer - men at ungdomsløbere, som selvstændigt løber mellemsvær eller svær bane i fremmede skove, er meget velkomne til at være med.

Vi glæder os til at se jer!

Jesper & Henning

Læs indbydelsen! - Kryds a' i kalenderen! - Meld dig til! smile    Indbydelse

Her kommer løbende materialet fra voksenbegynder-introduktionen foråret 2017.

Voksen-introduktion lektion 1 forår 2017

I løbet af foråret vil der være O-teknisk træning for voksne, primært for løbere, som løber Mellemsvære baner - eller er på vej til det. I Nørreskoven vil der typisk være et oplæg på et kvarters tid, inden der løbes i skoven. Somme tider vil der være en speciel træningsaktivitet, somme tider blot en bane, som er tilpasset ugens tema. I øvrige skove prøver vi også at samles til en kort introduktion.