Planen for onsdagstræningsløb, sommeren 2020 ses i skemaet nedenfor. Desuden er natløb og vintercup sat på for vinteren 20/21, men datoerne kommer senere.

Dato Løbsterræn

Banelægger

Postindsamlere

01.04.20 Nørreskoven John Kristensen Lars Thaasti*, Johan Jensen, Else Lousdal
08.04.20 Ingen træning    
15.04.20 Nørreskoven Michael Thygesen John Kristensen*, Fam. Birkelund
22.04.20 Skrædderbakken Per Filskov Fam. Pagh*
29.04.20 Nørreskoven Flemming Rosenvinge Villy Kjeldsen*, Tommy Langhoff, Per Simonsen
06.05.20 Grundet Skov Jens Liengård Per Filskov*, Lau Lykkebak, Louise Kjær
13.05.20 Sønderskoven Syd Henning Schou Fam. Edvardsen*
20.05.20 Nørreskoven Sven Rye Fam. Blok*
27.05.20

Bredballesprint/
Ulvedal

Kaj Isaksen Peter og Irene Gammeljord*, Helle Pedersen
03.06.20 Nørreskoven Bettina og Finn Lehrmann Kaj Isaksen*, Kim Ahlers, Pernille Westergaard
10.06.20 Munkebjerg Vest Peter Gammeljord Kent Carøe*, Villy Kjeldsen, Louise Gjørup 
17.06.20 Nørreskoven Lars Pagh Lone og Brian Knudsen*, Rasmus Hovgaard
24.06.20 Sønderskoven Malene Thomsen Ingen postindsamling
Ferie      
12.08.20 Tirsbæk Rikke Nygaard Jeppe Edvardsen*, Jeppe Liengaard, Felix Isaksen
19.08.20 Nørreskoven Torben Kristensen Inge Knudsen*, Helle Pedersen, Henrik Thomsen
26.08.20 Højgård Eva og Ulrika Jørgensen Inge Knudsen*, Helle Pedersen, Henrik Thomsen
02.09.20 Hovertoften Lars Munch Kent Carøe*, Rasmus Hovgaard, Thomas Edvardsen
09.09.20 Nørreskoven Jeppe Edvardsen Jakob Pedersen*, Steen Schelle, Johnny Skovsgaard
16.09.20 Munkebjerg Midt Thomas Schouenborg Charlotte A Christensen*, Henrik Uhlemann, Villy Kjeldsen
23.09.20 Sønderskoven Martin Busch Knud Jespersen*, Malene Thomsen, Helle Schou
30.09.20 Nørreskoven Jakob Pedersen Kate Kanstrup* og Peter Skov, Bettina og Finn Lehrmann
07.10.20 Nørreskoven Rasmus Klog Lars Munch*, Malene Thomsen, Henning Schou
       
Natløb Nørreskoven Inge Knudsen Grethe og Henning Larsen* (indsamling næste dag)
Natløb Sønderskoven Kate Kanstrup Michael Thygesen*, Ulrika Örnhagen
Natløb Munkebjerg (Hotellet) Rasmus Nygaard Niels Nygaard/Lone Rasmussen*
Vintercup Brejning Poul Christensen John Kristensen*, Louise Gjørup, Lars/August Simmelkjær
Vintercup Haraldskær Helene Nissen Charlotte A Christensen*, Per Simonsen, Christina Hovgaard
Vintercup Højen Kristian Blok Lars Munch*, Malene Thomsen, Henning Schou

* Hovedansvarlig postindsamler. HUSK at få en nøgle til klubhuset/materialedepotet!