Onsdagstræningen starter kl. 17.45

De onsdage, vi løber i Nørreskoven er der normalt fællesspisning efter træningen.

Dato Løbsterræn Banelægger Postindsamlere
03.04.19 Nørreskoven Michael Thygesen Lars Thaasti*, Lars Munch, Line Bøckhaus
10.04.19 Nørreskoven Kaj Isaksen Familien Rosenvinge*
17.04.19 % % Påskeløb
24.04.19 Skrædderbakken Lars Munch Anton Nielsen og familie*, John Kristensen
01.05.19 Nørreskoven Jakob Pedersen Bettina og Finn Lehrmann*, Villy Kjeldsen
08.05.19 Munkebjerg Øst Rikke/Niels Nygaard Familien Blok*
15.05.19 Nørreskoven Sven Rye Familien Edvardsen
22.05.19 Søndermarken Syd Henning Schou Lars Pagh*, Tommy Langhoff, Per Simonsen
29.05.19 Grundet (Sprint) Jens Liengaard Peter og Irene Gammeljord*, Steen Schelle
05.06.19 Nørreskoven# Kate Kanstrup Kim Ahlers*, Pernille Westergaard, Helle Pedersen
12.06.19 Brejning Skov Poul Christensen John Kristensen*, Villy Kjeldsen, Louise Gjørup
19.06.19 Nørreskoven Flemming Rosenvinge Kaj Isaksen*, Lone og Brian Knudsen
26.06.19 Søndermarkskoven Peter Gammeljord Kate* og Peter Nielsen, Rasmus Klog
Ferie Ferie Ferie Ferie
14.08.19 Tirsbæk Per Filskov Morten Ö*, Jeppe Edvardsen, Jeppe Liengaard
21.08.19 Nørreskoven Bettina og Finn Lehrm Inge Knudsen*, Helle Pedersen, Henrik Thomsen
28.08.19 Hastrup Skov Morten Ö/Jeppe Edv Knud Jespersen*, Kent Carøe
04.09.19 Grundet Jens Liengaard Martin Busch*, Christina Hovgaard, Thomas Edvardsen
11.09.19 Nørreskoven Malene Thomsen Jakob Pedersen*, Steen Schelle, Johnny Skovsgaard
18.09.19 Ulvedal Henrik N Jensen Charlotte A Christensen*, Henrik Uhlemann, Villy Kjeldsen
25.09.19 Munkebjerg Midt Thomas Schouenborg Knud Jespersen*, Malene Thomsen, Helle Schou
02.10.19 Nørreskoven Lau Lykkebak Lars Thaasti*, Jakob Staun, Jesper Høyer
09.10.19 Nørreskoven Rasmus Klog Helene Nissen*, Anders Boysen, Kent Carøe
Natløb+ Nørreskoven Martin Busch Grethe og Henning Larsen* (indsamling næste dag)
Natløb Søndermarkskoven Inge Knudsen Michael Thygesen*, Ulrika Örnhagen
Natløb Munkebjerg (hotellet) John Kristensen Niels Nygaard/Lone Rasmussen*
Vintercup+ Søndermarkskoven Lars Pagh Uffe og Rie Villumsen*, Louise Gjørup
Vintercup Haraldskær/Høndal Helene Nissen Charlotte A Christensen*, Per Simonsen, Christina Hovgaard
Vintercup 2019 Munkebjerg Vest? Torben Kristensen Henrik Nygaard*, Lene Laier, Henrik Thomsen

* Hovedansvarlig postindsamler
# Mødested klubhuset, startsted Hældagerskolen
+ Tidspunkt for natløb og Vintercup følger senere