Snab-Pokalen stoppede med udgange af 2012, for at bruge tiden / ressourcerne på noget, der gavner klublivet mere.

Hvert år kåredes en vinder for hhv. ungdom og voksne. Herunder er beskrevet det gældende regelsæt for SNAB-pokalen (pr 2008).

Regelsæt for SNAB-pokalen:

Regelsættet er i to dele: Én for voksne løbere – hvilket vil sige løbsalder 21 år og derover; og én for ungdomsløbere – alder til og med 20 år.
Der uddeles en pokal i hver af disse to aldersklasser.

Bestyrelsen fastlægger hvert år, hvor mange og hvilke løb der skal indgå i SNAB-Pokalen samt hvor mange af disse, der skal indgå i pointsammentællingen. Sammensætningen kan ændres i løbet af sæsonen, hvis det skønnes nødvendigt.
For hver løber medregnes de løb, som har de højeste points.
(Traditionelt har de fire bedste ud af i alt seks løb talt med – men af praktiske årsager har vi også anvendt tre ud af fem.)

Ved pointlighed tælles sekunderne med. Hvis der stadigvæk er lighed, så tælles placering, således at vinderen er den løbere, hvor summen af placeringen på de tællende løb er lavest. Hvis der fortsat er lighed tælles yderligere et løb med i regnskabet.

I – Voksne

Pointtildelingen for et løb udmåles pr. bane, når det er et B-løb og pr. klasse, når det er et A-løb (f.eks. JFM), således at vinderen får 100 points, de efterfølgende løbere får et point mindre for hvert påbegyndt minut.
Man forventes at løbe på en svær bane, hvis længde mindst svarer til ens alder. For B-løbene tæller samme bane som til divisionsmatchen.

Løber man på en kortere eller lettere bane, fratrækkes i alt 10 points. Der kompenseres ikke for deltagelse på længere baner.
Ved konkurrencer, hvor mandlige deltagere på åbne baner løber på kvindebaner, tælles disses tider ikke med i kvindernes pointudregningen. Der sammenlignes i øvrigt med alle på banen uanset klub.

II – Ungdom

Pointtildelingen for et løb udmåles pr. klasse, således at vinderen får 100 points, de efterfølgende løbere får et point mindre for hvert påbegyndt minut.
Man forventes at løbe i den sværeste klasse for den pågældende alder.
Løber man på en kortere eller lettere bane, fratrækkes i alt 10 points. Der kompenseres ikke for deltagelse på længere eller sværere baner.
Der sammenlignes med alle i klassen uanset klub.