Stafethold til DM og JFM:

Generelt:
Der udsendes en mail til alle med info om tilmeldingsfrist til den aktuelle stafet – fristen sættes sådan at holdene kan sammensættes/fyldes op inden den ordinære frist.

Ved DM-stafet forsøger klubben at stille med de hold, som har de største medaljechancer. Ved JFM-stafet prioriteres det højest at stille med så mange hold som muligt. Hvis det samtidig er muligt, skeles der til, at et hold kan øve sig til DM-stafet.

Kun hele hold tilmeldes. Klubben betaler ikke for evetuelle ture, der ikke er besat.
Løbere, der ikke er kommet på stafethold, får besked af det udvalg som har ansvaret for den pågældende aldersklasse.

Løberens alder har betydning for, hvilket udvalg der har ansvaret for holdsammensætningen:

Ungdomsløbere H/D til og med 16 år:
Ungdomsløbere tilmelder sig direkte til ungdomsudvalget.
Ungdomsudvalget sætter hold for løbere til og med 16 år, samt for løbere op til 20 år, der ikke løber svær orientering.

H/D 17-34:
Træningsudvalget +Talent-og Eliteudvalget sætter hold for klasserne H/D17-20 og H/D21-34. Tilmelding sker på O-service.

H/D 35-:
Løbere i H/D35- og ældre laver som udgangspunkt selv aftaler om at danne stafethold og tilmelder sig med hold- og turangivelse på o-service.
Den enkelte kan i god tid tilmelde sig på o-service som invitation til andre om at finde sammen.
Træningsudvalget er behjælpelig med at foretage den endelige holdsætning.

Hold til Midgårdsormen:
Inden sommerferien sender løbstilmelderen mail ud om løbet og tilmeldingsprocedure.
Ungdomsudvalget sætter Ungdomshold.
Træningsudvalget sætter Seniorhold

Er man interesseret i at være på hold tilmelder man sig på o-service i god tid og senest 10 dage før tilmeldingsfristen. Gerne med angivelse af foretrukne baner, så der er tid til at sætte disse store hold. Ungdoms-/seniorudvalg forsøger at sætte så mange hold som muligt. Hvis klubben stiller med flere hold kan der laves hold, hvor man sætter de stærkeste løbere sammen for at skabe størst mulighed for et godt resultat til klubben.

Ungdomsløbere kan evt. løbe på seniorhold, hvis vedkommende selv ønsker det, og hvis det ikke i væsentlig grad forringer et ungdomsholds chance for en topplacering.

Hvis der mangler løbere på et hold, betaler klubben for de ture, som løbes af deltagere der tager en ekstra tur for at få holdet fyldt. Dette gælder dog kun så længe holdet fortsat kan stille op indenfor konkurrence.

Løbere, der ikke er kommet på stafethold får besked.

Hold til øvrige stafetter:

Til øvrige stafetter sammensætter man som udgangspunkt selv hold. Der gives ikke tilskud til evt. ubesatte ture.

Ungdomsudvalget og Træningsudvalget kan dog vælge at stille hold til udvalgte stafetter, f.eks i udlandet. Bestyrelsen kan vælge at give tilskud til disse, dette besluttes fra gang til gang.

Vedtaget i bestyrelsen juni 2018.