Deltagere: Henrik, Lars, Jakob, Helle, Lone, Ditte, Peter

1. Tilbagemelding

a. Repræsentantskabsmøde

Ditte og Henrik var med i Vingsted. DOF vil satse på at hjælpe klubberne med info-materiale og også på at styrke træneruddannelsen.
Man vil arbejde videre med at udvikle ”Find vej i...”.
Kontingent: Grundbeløbet er uændret, men der er stigninger for hvert medlem: 247 ? 331,- pr. løber over 21, 105,- ? 141,- pr. løber mellem 8 og 21. Under 8 er det stadig gratis.
Løbsafgift stiger fra 16,- til 18,- for alle løbere på løb, der ikke er A-løb. For A-løb er stigningen 3,- Det vil koste os ca. 11.000,- ekstra pr. år i afgift til DOF.

b. VIR's repræsentantskabsmøde
Besparelserne i kommunen blev diskuteret med Dan Arløv. Kommunen opfatter VIR som deres direkte modpart/sparringspartner.

2. Klubhus
Møde med Vejle Kommune, Museet, VIF og Snab. Der er møde i kulturudvalget d. 5/4 – hvis det da ikke bliver udsat igen...
Ordensregler for brug af klubhuset. Et udkast fra VIF ser næsten OK ud. Vi laver vores egen version til hjemmesiden.
Vi skal have en plan for rengøring af klubhuset. Både den daglige rengøring og en mere grundig pr. uge. Forslag: Vi kan stå for sommerhalvåret (1/4 – 1/10), hvor vi fejer og vasker gulv én gang pr. uge. Ditte har ansvaret for at koordinere. Hvornår på ugen kan det bedst lade sig gøre?
Vi skal være enige om en bordopstillingsplan, som hænges op i lokalet. Vi skal have lavet skilte bl.a. til omklædningsrum. Det sørger Henrik for.
Vi skal have en plan for hvem der har ansvaret for at lukke (og låse) efter tirsdagstræningen. Vi skal også huske gitterdøren ved foden af trappen. Vi skal lave en (ad hoc) plan for hvem der låser bagdøren (og gitterdør) efter hver træning. Helle laver en turnusliste.
En plan for hvem der medbringer klubteltet til stævner? Ditte melder sig til, at de (eller fam. Jørgensen!) tager teltet med.
Fællesspisning i år igen. Annoncering efter nordjysk 2-dages. På hjemmesiden og via mail.

3. Rekrutteringsplaner og annoncering
I hvilket omfang skal vi koble os på DOF's Vision2015 projekt? Vi opfylder stort set alle betingelser på forhånd. Vi bør også have kommunen med. Skal vi være med i år eller vente til næste år? Kører vi annonceringen som de to seneste år? Har udbyttet været investeringen værd? Skal vi prøve i udkantsområderne (Tørring, Hedensted, Børkop)? Henrik sender en pressemeddelelse til ugeaviserne. Hjemmesiden Kulturnaut eller lignende kan også bruges. Vi kan også bruge ”Find vej...” til at komme i avisen.

4. Udvalg

Ungdom
Tre grupper til sæsonstarten. Vil bygge bro til TVO, og forvente mere af TVO-løberne til tirsdagstræningen, f.eks. som skygger for andre ungdomsløbere. Håber på en overlevelsestur igen. Forældremøde den 3. træningsaften.

Økonomi og kort
Jakob og Lars er fraværende. Der er kortkursus hos DOF, men mest for de erfarne. Det vil være fint at få lavet et begynderkursus sammen med Gorm. Henrik kontakter Grethe Buch.

Træning Har vi haft

Arrangement
Der skal aftales lidt omkring Påskeløbet, specielt mht. mad for overnattende.

Kommunikation
Se under ”Hjemmeside”.

5. Stævner
Affaldsindsamling i Nørreskoven. Starter kl. 9 d. 2/4 med morgenmad og rundstykker.
VejleStafetten kører på skinner. KUM skulle også være kørende. B-løb i Nørreskoven i oktober (d. 2). Kommunen skal have besked om at vi vil bruge klubhus, skov og parkeringspladser. Henrik kontakter Vejle kommune. Lone har meldt sig som stævneleder

6. Hjemmeside
Sociale aktiviteter skal synliggøres. Kalenderen (eller udsnit heraf) skal have en fremtrædende plads. En blog eller et kommunikationsforum? Den øverste menu flyttes ned under billedet. Billedet må godt være smallere (dvs. mindre højt).

7. Evt.
Næste møde: Sidst i maj. Vi aftaler den faktiske dato senere.