Deltagere: Henrik, Lone, Ditte, Peter, Lars, Jakob, Helle, Oliver Isaksen

Oliver er i gang med ”I Front, ung leder”-uddannelse og deltog i mødet som led i denne.

Uddannelsen afsluttes næste tirsdag suppleret med, at Oliver skal stå for en ungdomstræning i foråret.

 


1.    Opfølgning aktionslog.

Logen blev ajourført.
Stævneledelsen til DM-lang 2014 skal på DOFs stævnelederkursus primo 2012 eller primo 2013, samt primo 2014.
Vi kan løbetræne med VIF om tirsdagen her i vinterhalvåret, vi kan til gengæld tilbyde VIF at være med ved en af de vintertræninger, vi arrangerer. Snab-løbetræning er også startet, Martin skriver på hjemmesiden.
Vores stander er knækket.

2.    Stævner.

i)    B-løbet i søndags var vellykket på alle måder.
Hjertestarteren (Sydkredsens) bør være et sted, alle kender. Lone tilføjer det i funktionsbeskrivelse til stævner.
ii)    Stævner 2012: Vejle Stafet i Frederikshåb søndag 10.6. og B-løb i Tirsbæk søndag 9.9. (der er DMstafet og DMlang 15.-16./9.). Lars søger hurtigt DOF om tilskud til løbet i Tirsbæk.

3.    Nyt fra udvalgene

i)    Ungdom: Efter nogle opfordringer lykkedes det at skaffe 10 hold til uddeling af skraldeposer.
Efterårssæsonen har været præget af de nye mærkeprøver. De unge har syntes, det var sjovt.
Der arbejdes videre med mærkeprøver næste år, måske fordelt mere ud over sæsonen.
Vinterens U1-kurser: 19-20/11, 28-29/1, 3-4/3.

ii)    Kort: Lars opdaterer 5-årsplanen (ud fra at Vejle Stafetten 2012 bliver i Frederikshåb).

iii)    Træning: Lone følger op vedr. emner til træneruddannelsen.

iv)    Arrangement: Invitation til klubfesten kommer snarest. Ditte, Charlotte og Ulrika er ved at have rammerne lagt for en festlig aften. Lone afklarer, om klubmesterskabspokaler til voksne kan uddeles den aften.
Aftalen med overnatning på Visby fritidscenter i Bredebro til påske-klubtur 2012 konfirmeres snarest.
Bus til landsfinalen trækkes over O-service (125 kr for voksne, 75 kr for deltagere under 21)
Julenissenatløb er fastlagt til tirsdag den 13.12.
Generalforsamling blev fastlagt til tirsdag den 31.1.12.

v)    Kommunikation: intet nyt.

vi)    Økonomi: Vi er skrevet op til at dele kirkeblade ud i Bredballe sogn (hvis nuværende uddelere stopper). Jakob vil høre i andre sogne, og han arbejder på endnu en mulighed for øge vores indtægter.

4.    Vision 2015 klubtilbud.

Enighed om, at vi er med i DOFs klubforløb fra 2012.
Det vil være godt at have en projektgruppe til at stå for Eventdagen: den nationale ”Find vej i Danmark”-dag den 28.4. Trænerne skal involveres i de 3-6 efterfølgende rekrutteringsarrangementer. Vi påtænker at vente med forårets introforløb til efter den 28.4.
Vi holder en klubaften i januar – forhåbentlig tirsdag den 10. kl. 19:30-21:30 – som optakt til klubforløbet. Henrik inviterer Martin Hedal, der er DOFs udviklingskonsulent på dette tiltag.
Henrik står for koordinering i forhold til OK Gorm og samarbejdet med Vejle Kommune.
Henrik og Helle indbyder til klubaftenen.
Helle deltager i DOFs medie- og kommunikationskursus i januar.

5.    Evaluering af året.

Høj grad af målopfyldelse for ungdomsudvalget: trænerstaben er udvidet, de ældste ungdomsløbere er på skift med i ungdomstræningen som skygger, vi har begynder let og mellemsvær ungdomstræning hver tirsdag, stort fremmøde til træningen. De unge har været super engagerede i mærkeprøverne.
Vi ønsker mere af:
At de forældre, der er med i skoven, kun er der for at give tryghed. At forældrene i højere grad er hjælpere på hele gruppen og i større udstrækning ”skygger” andre børn end deres egne.
Evaluering med ungdomsløberne efter turen i skoven.
Trænerne informeres om træningen inden tirsdag.
Momenter / anderledes kort især i Nørreskoven. –Vi drøftede koordinering af træningsmomenter mellem ungdoms- og voksentræning kombineret med at banelæggeren til nogle af tirsdagstræningerne bedes om at lave baner med et bestemt  moment.

Der er sket en positiv udvikling indenfor ”det sociale i klubben” de seneste 4-5 år.
Fællesspisningen fik hovedsagelig positiv evaluering  - på sedlerne efter Bankoløbet. Vi vil opfordre til, at man går i bad eller tager tørt tøj på inden fællesspisningen. Trænerne kommer ofte lidt senere til spisning og kommer ind i mellem til ”et tomt fad”. Lone sender opskrifter fra U1 til Ditte.
Ditte stiler efter et fast arrangementsudvalg næste år.

Dejligt med mange indlæg på hjemmesiden – der må gerne komme endnu flere.

Der er rigtig stor aktivitet i klubben både til tirsdagstræning og til løb i weekenderne.
Træningen kører – der er indarbejdet mange gode rutiner.
Vi har holdt 3 stævner i år, hvor der har været folk nok til at løse opgaverne.
Vi ønsker mere af:
Opstramning under bestyrelsesmøderne, vi vil bl.a. gerne stramme tidsmæssigt op på nyt fra udvalgene. Medlemsfastholdelse: vi får løbende nye medlemmer, men stiger ikke i medlemstal, da en del medlemmer, der ikke har været aktive i længere tid, har meldt sig ud. Antallet af aktive medlemmer er således steget. Vi skal sikre at nye medlemmer får udfyldt registreringsseddel, så de får informationer mm.

6.    Evt.
Næste bestyrelsesmøde: 17. januar 2012. Helle tager brød med.