Referat af bestyrelsesmøde #05-2020 i OK SNAB d. 10. november 2020

Deltagere: Flemming, Jesper, Helle, Lone, Poul, Helene, Lene, Lars
Afbud: Ingen

1. Stævner
MTBO september. Evaluering. Ca. 70 hver deltog hver af de to dage. Deltagerne var glade, også selv om det var svært i Sønderskoven, hvor vi kun måtte køre på MTB-spor og store stier. De så det som en ekstra udfordring. God økonomi i det.
DM Mellem 2021. Afvikles 28. august. Styr på det overordnede. Poul arbejder på aftale om parkering. Henning laver separat hjemmeside.
WOC 2022. Flemming: der kommer events og løb i forbindelse med træningslejre i 2021, hvor vi øver set-up og afvikling. Der laves et større 2-dages arrangement i efteråret og måske et mindre arrangement sidst i april.
DM Lang 2023. Der er styr på aftaler om skove.
Påskeløb 2024. Arrangeres sammen med Gorm. Ikke noget nyt.

2. Status på udvalg siden sidste møde
Ungdom. Delt skraldeposer ud, og det var positivt, at mange familier meldte sig. Vi har afholdt TBU-møde med Tue Lassen. Konklusion: vi gør mange ting godt og har er ikke i målgruppen til at få særlig hjælp fra DOF. U-træning afholdes fortsat hele året. Også med mini-træning til natløb og onsdagstræning efter nytår. U-træning har heldigvis kunnet afholdes det meste af året og været den del af klubben, der har været mindst ramt af Corona. Godt U-år trods alt. Fremadrettet: vi kan ikke komme på Idrætsskolen efter nytår, men vi kører videre med onsdagstræning alligevel.
Kort. Glæder os til at prøve ”Det store Vandskel” – om Corona vil 2/1 2021. Nemmest for os at være der om vinteren, hvor der ikke er dyr. Sofienlund nytegnet og brugt til onsdagstræning. Højen Skov nyrevideret. Grejsdal: vi er kommet langt de senere år. I forhold til at have nok til DM, mangler der dog stadig noget korttegning.
Kommunikation. Hjemmeside har primært handlet om Print-selv og løbende justeringer pga. Corona. Ikke så meget fokus på beretninger fra løb og andre arrangementer. Facebook. Mest aktivitet på den interne. I fremtiden: mere info vil blive flyttet fra intern side til åben gruppe, bl.a. når det handler om træningsløb med mulighed for Print-selv.
Arrangement. Det har desværre ikke været muligt for at lave noget.
Træning. Meget forarbejde til sæsonen har været spildt. Det store planlægningsarbejde/puslespil i januar og februar for hele året faldt til jorden i foråret. Corona-print-selv blev nødløsningen og som sådan meget vellykket. Det sociale led voldsomt. Godt at vi i tilpasset form kunne lave træninger i august-september-oktober. 9 løb med rigtig mange deltagere – fantastisk! 99 som det mindste og ellers 100+ (max 135, gns. 116). Har også haft et ekstraordinært Find vej-arrangement i sensommeren. Formålet med dette arrangement var at genstarte klubben efter Corona-pausen og tiltrække de nye medlemmer vi plejer at få. Projektet var støttet af DIF og DGI’s foreningspulje. Projektet skaffede 34 nye medlemmer.
I samarbejde med Gorm har vi holdt fast i natløb trods Corona.
Lørdagstræningssamarbejdet med Trekant-klubberne har udviklet nyt og godt koncept. Frustrerende at det også er lavet om og nedjusteret pga. Corona.
Unge tager natløb som selvfølgelig forlængelse af sæson, og mange deltager. Positivt.
Talent/Elite. TVO holdt pause i foråret. Ingen læringstur. Nye, unge er kommet med, godt hjulpet af ungdomstrænere. TVO fortsætter træning i stedet for aflyst Night Champ. Trænerne har været gode til at justere og tilpasse i en besværlig tid.
Økonomi. Vi nærmer os et afsluttet årsregnskab, og det ser fornuftigt ud.
Formand. Find vej poster fornyet af Malene.

3. Breddestrategi og udviklingsplan
Opdateres ikke i år pga Covid-19. Giver ikke mening at opdatere strategien før vi er på den anden side af krisen.

4. Støttekoncept
Hvor meget kan vi støtte vores landsholdsløbere med i 2021? Vores økonomi er fornuftig og vi fortsætter uændret.

5. Principper for aflønning og honorering i klubben
Vi har ikke en kultur i klubben, hvor der betales løn eller honorarer. I to konkrete projekter har vi alligevel gjort det i 2020, hvor midlerne er kommet fra ekstern støtte. Principielt ønsker vi fortsat, at det bærende element i klubben skal være frivilligt og ulønnet arbejde, hvor vi gør tingene i fællesskab. Vi ønsker dog heller ikke at vedtage et princip, der er så firkantet, at vi helt afskærer os fra at kunne bruge aflønning eller honorering i fremtiden, hvis vi f.eks. står med en specifik opgave, hvor det er formålstjenligt.

6. Generalforsamling
Onsdag d. 27. januar 2021. Kan ikke afholdes online uden vedtægtsændring, så det undlader vi. Generalforsamlingen udsættes, hvis restriktioner forhindrer os i at afholde det. På valg: kommunikation, kasserer, arrangement, talent/elite.

7. Evt.

8. Næste møde
Onsdag d. 13. januar 2021.

Yderligere information