Deltagere: Flemming, Jesper, Lone, Helene, Lene, Poul, Helle (ref). Afbud: Lars

0. Vi startede med orientering fra formanden: Flemming orienterede om situationen omkring den tidligere sportschef og om opstarten på DOFs Eliteplan 2021-24. På Eliteklub-Forum i juni var der orientering om og drøftelse af det forestående arbejde med en ny eliteplan. Flemming er med i styregruppen for Eliteplan 2021-24.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.

2. Corona-situationen, herunder status på aktiviteter og planer for hvad vi gør resten af sæsonen.
Ungdomstrænerne er glade for den halve time, ungdomsløberne starter før gruppen af voksne.
Flere har foreslået, at vi lader posterne hænge i flere dage, så man kan løbe på dem på andre tidspunkter. Vi er bekymrede for, om det vil gå ud over klubtræningen. Der er også en udfordring med skovtilladelser og brug af SI. Derfor vælger vi kun at lade posterne hænge om onsdagen.

Vi synes, det er dejligt om onsdagen at opleve, at vi er en klub, også selvom vi ikke kan have fuldt klubliv med fællesspisning mm.
Vi vil gerne have det så meget normaliseret, som vi kan indenfor Corona-reglerne. Jesper overvejer forsvarlige justeringer.

3. Status på og oversigt over diverse ansøgninger.
Flemming fremlagde en oversigt over de midler, vi har søgt i år. Helene, Jesper og Flemming følger op i forhold til bevillingerne og orienterer bestyrelsen.

4. Stævner 2021-2024
MTBO i september : kører efter planen, Corona betyder ikke det helt store for afviklingen.
DM Mellem 2021 : Vi har byttet DM-mellem med OK HTF. Dermed holder vi DM-mellem den 28.8.2021 i Grejsdalen, og de holder i 2024. Poul har skaffet skovtilladelser og adgang til stævneplads. Lone er stævneleder med Kaj som stævnelederassistent. Banelægger mm er på plads.
WOC 2022. Status og information : Flemming orienterede kort.
DM Lang i 2023 : ikke noget nyt pt.
Påskeløb 2024 : Det er aftalt, at vi afvikler Påskeløb sammen med OK Gorm i 2024.
Andre arrangementer? – Vi skal ikke holde andre større løb. Der bliver noget forberedelse til VM i samarbejde med de 4 andre klubber.

5. Udvalgsrunde
Træning:
Udvalget arbejder med planlægning af: Klubmesterskab. Natløbstræninger sammen med Gorm. Vinterens lørdagstræningsløb, hvor Snab i år er ansvarlig for koordineringen. -Bestyrelsen er enige i træningsudvalgets ønske om en generel opjustering af kvaliteten af lørdagstræningerne (med resultater, O-track mm.), men at man fint kan droppe den gennemgående konkurrence ”Vintercup”, der er meget arbejdstung.
Find Vej-dagen lørdag 15.8. – Dagen er arbejdskrævende både i forberedelse og afvikling. Der var ikke ret mange deltagere. Blandt uheldige faktorer var et fantastisk flot sommervejr og mange konfirmationer. Mon der kom nogen, der ellers ikke ville være kommet?

Talent/Elite:
TVO har nu 27 løbere, hvoraf de 16 er Snab’ere. Det er rigtig flot, at klubben har så mange TVO-løbere. Ungdomstrænerne bakker flot op ved at bidrage med en ungdomstræner hver torsdag.
Eva er med i U18-gruppen her i efteråret.

Kommunikation:
Ikke noget nyt.

Ungdom:
Trekant-O kan forhåbentlig køre næste forår.
De 6 unge trænere (Eva, Jeppe E, Jeppe L, Felix, Rikke og Rasmus) gjorde en super flot indsats hele vejen rundt på ungdomsturen sidst i sommerferien. Det var en meget vellykket og hyggelig tur med god tilslutning fra klubbens ungdomsløbere.
TBU-møde med Tue Lassen fra DOF og Anders Dalgaard fra Sydkredsens B&U holdes den 7.9. kl. 19. Trænerne er inviteret, også resten af bestyrelsen er velkomne.
Der bliver uddeling af skraldeposer her i efteråret med afhentning torsdag den 17. september, de skal være uddelt senest den 27. september.
UU arbejder på planerne for vintertræningen efter nytår.

Arrangement:
Udvalget kan ikke lave så meget pt. Overvejer muligheden for en klubfest. Christina har trukket sig fra udvalget.

Økonomi/materiel:
Vores nye SI-enheder og kompasser er kommet og er blevet mærket.
Vores nye projektor er mere lysstærk end den gamle.

Kort:
Det er vigtigt for vores gode samarbejde med skovejerne, at vi er opmærksomme på parkeringen, når vi holder løb og træning, så vores biler ikke er til gene for de lokale.
Der arbejdes på kortet til DM mellem. Det store vandskel er tegnet færdig. Møgelbæk er opgivet indtil videre.

6. Evt. – ikke yderligere.

7. Næste møde: 10. november.