Deltagere: Flemming, Helle, Jesper, Poul, Lone, Helene, Lene, Lars

1. Find-vej (faste poster)
Malene Kaysen Thomsen deltog i dette punkt. Malene har overtaget ansvaret for de faste find-vej poster efter Henrik. Hun er startet med at gøre status over de fysiske posters tilstand. Mange ligger løst i skoven og er rådnet/væltet. Nogle mangler helt (i Nørreskoven). Kommunen vil gerne betale nye pæle, men det er en stor opgave at sætte dem op. Når vi nu alligevel skal have nye pæle ud, kunne vi måske sætte nogle mellemsvære/svære op sammen med begynder/lette. Passer med dof’s retningslinjer. Gorm har udvidet fra 32 til 48 med også ms/svære.
Hvem sætter dem op rent fysisk? Det gør vi selv, og måske kan vi gøre det til en fælles aktivitet. Måske supplere oprydningsdagen med også at sætte pæle ud. Vi skal dog selv betale skilte. Kommunen skal først godkende de nye placeringer.
Folderen er dyr at få lavet. Tryk af 1500 stk. pr. skov koster 4000 kr. Findes også plexiglas-plader med qr-kode, hvor man så kan skanne og downloade sit kort. Vi må ikke selv trykke vores egne kort. Brugerne kan evt. selv trykke. Banerne kan også lægges på O-track.
Planlægger at lave Sønderskoven færdig først, idet der planlægges en del skovfældning i Nørreskoven. Også planer om faste poster i Munkebjerg og Store Grundet (eller ”Det store vandskel”).
Malene har bedt dof om at slette linket fra find-vej til Nørreskoven, fordi en del poster mangler.
    
2. Nyt fra udvalgene
Kommunikation. Ikke noget nyt.
Økonomi. Regnskab – og budget - klar til generalforsamling.
Materiel. Anders ønsker at opstille retningslinjer for udlån af materiel (flere låner til privat brug). De lægges på hjemmesiden så der kan henvises til dem.
Kort. Der tegnes lidt på vågeblus, da der er travlhed med WOC.
Vores kort er blevet brugt til privat formål i Tirsbæk Skov. Poul har redet ud overfor lodsejer, men det er vigtigt at indskærpe, at vores kort ikke må bruges på den måde. Det skal nævnes mundtligt forud for træning i private skove.
Arrangement: Påskeløb er sat i værk og der er åben for tilmeldinger til overnatning. Godt gang i tilmeldinger. Mulighed for arrangement med Løberen? Hvor de kommer og viser sko/pigsko? Lone forhører sig.
Træning. Jesper har travlt med planlægning af 2020. Banelæggere osv. kommer på plads inden udgangen af januar. Samlet træningsplan lægges på hjemmesiden i god tid inden sæsonstart.
Ungdom. Har haft trænermøde siden sidst. Vi bliver nødt til at mande op i forhold til begynder-gruppen. Vi holder nyt møde i marts. Kan godt finde på at starte 17.15 de onsdage, vi er i Nørreskoven, så de er klar til at løbe 17.45.
Mange til vintertræning om onsdagen. Vi har delt dem op i to grupper.
Trænerkursus flyttet. Vi må se, hvor mange der kommer med. Men ellers er det spændende med det nye TBU og vi ser frem til at få bøgerne. Der er bestilt trænerjakker til de trænere, der mangler.
Elite. Helene er blevet TC-træner.
Formand. Vi er inviteret til 50-års jubilæum hos Horsens OK d. 26/1. Flemming deltager. Find-vej-dag skal fastlægges. Vi gør det samme som sidste år. Charlotte vil gerne stå for det. Søndag før første træningsonsdag – dvs. sidste søndag i marts.
   
3. Opdatering af udviklingsplan
Flemming har opdateret i dokumentet og fyldt tal ind for 2019 som nye basistal. Hvad skal være mål for 2020 og 2021? Først og fremmest at vi skal sikre ressourcer til, at aktivitetsniveauet skal opretholdes i 2020 sideløbende med WOC. Undtagelsesvis kan vi blive enige om, at vækst ikke er et mål i 2020. Status quo-tal indsættes for 2020. Helle opdaterer.

O-service. Lone har været på kursus (dof-akademi). Hun informerede om nye ting. Vi skal have opdateret vores oplysninger om bl.a. hvem der har rettigheder til hvad. Lone retter til.

4. Stævner
2020: MTB-O Cup i Nørreskoven og Sønderskoven sidste weekend i september.
2021: Stadig potentiale i et forsommerløb med de unge som ansvarlige.
Påskeløb 2022. Flemming har haft møde med Pernille (Gorm). Vigtigt at der er samme stævneplads for 2. og 3. etape. Mulige skove er blevet drøftet. Der laves en styregruppe med lige mange fra hver bestyrelse. Stævneledere skal findes.
WOC 2020. Støt stigende aktivitetsniveau.

5. Kontingentsatser 2020
Skal vi bevare eller sætte op? Det er efter opfordring fra seneste GF. Vi foreslår uændret.

6. Forberedelse af GF
Bestyrelsen lavede praktiske aftaler for årets generalforsamling.

7. Evt.
Ingen bemærkninger.

8. Næste møde. Tirsdag d. 14/4.