Til stede: Flemming, Helle, Helene, Jesper, Lene, Lone, Poul, Lars
Afbud: Ingen


1. Stævner
Åbent løb i Sønderskoven 16/6. Evaluering. Pga. for få tilmeldinger blev det konverteret til et træningsløb. Som sådan var det en succes med over 100 løbere. Hvordan kan vi få flere tilmeldinger, hvis vi afvikler det som åbent løb igen en anden gang? Måske kan det gentages om 2 år som et løb de unge står for og som også fungerer som rekrutteringsløb.
Divisionsmatch mm i Munkebjerg 22/9. Succes med fine baner (ros til banelægger) og mange deltagere. Meget veltilrettelagt. Næsten 500 deltagere. Godt vejr, hvilket var heldigt i forhold til parkering. Stævnet har givet et overskud, der kunne have været større, hvis vi kunne have taget samme pris som man f.eks. gør i Nordkredsen. Sydkredsen kører stadig med uændrede (lavere) priser. Måske kan vi gøre en indsats for at få taksterne hævet, så vi kommer på niveau. Flemming tager det op på næste klubledermøde.
Løb næste år, bl.a. MTBO. Vi skal nok ikke tage noget ind i kalenderen, især ikke i foråret. Måske klubtur til efteråret. MTBO-Nørreskovskortet er tegnet og bør bruges. Kan bruges i en weekend sammen med Sønderskoven, så der er to løb i samme weekend, folk kan køre efter. Måske slut september, hvis ikke der er divisionsmatch. Lone spørger Per E.
WOC 2020. Ansat fuldtidsstilling (Dorthe) der står for sekretariatet, hvilket er rigtig godt. Indgår i WOC-ledelsen og stævneledelsen. Der arbejdes fortsat frem mod at der kommer helt styr på bemandingen. Helle (m.fl.) informerer i klubberne. Inden jul har vi bedre overblik over hvor mange der skal bruges – bl.a. i forhold til hvor mange der skal bruges rundt i byerne på løbsdagene. Konturerne begynder at tegne sig. Det bliver mere og mere konkret. 2. bulletin er lagt på WOC-hjemmesiden.
Påsken 2022. Vi er arrangør sammen med Gorm.
DM lang 2023. Det kigger vi på senere.

2. Status og nyt fra udvalgene
Ungdom. Præmier til Snabs DM-guldvindere kun til og med D/H16. Der er delt skraldeposer ud - flere end sædvanligt. 2100 i stedet for 1300 husstande. Vi har fået tilbud om at bruge Idrætsskolen til onsdagstræning efter nytår. Hallen, spinning, skoven. Dvs. mulighed for voksen og børnetræning hver onsdag efter nytår. Lone og Ulrika ser på mulighederne. Vi bruger natløb onsdage fra efterårsferie til december.
Kommunikation. Links til gamle billedgallerier på hjemmesiden fungerer ikke længere. Vi vil stadig gerne have mulighed for at lave billedgallerier ved relevante aktiviteter. Lars kigger på en teknisk løsning, f.eks. hvor Snab har en google photo-konto, flere kan administrere. Måske ikke alle gamle gallerier genskabes.    
Træning. Historisk højt niveau deltagermæssigt. Gennemsnit på 104. I efteråret har voksentræning været genoptaget. Mange nye voksne har vist interesse for det, og det har været værd at bruge kræfter på. Klubmesterskab blev afholdt lørdag d. 28/9. Det har traditionelt ligget senere på sæsonen, men der kom flere deltagere end de senere år. Vi håber ikke det koster i forhold til antallet af deltagere til en senere klubfest. Der arbejdes på natløbsserie, 6 eller 7 onsdage sammen med Gorm. Starter 23/10. Også vintertræningsserie inkl. vintercup.
Økonomi. Der er kommet en del nye medlemmer i løbet af sæsonen og der er styr på økonomien. Spørgsmål: er vi interesseret i at sælge julelodsedler for Lions? Vi takker pænt nej.
Talent/elite. 10. oktober er der eliteklubforum (do-f). Der skal udarbejdes handleplan til elitevejle for TVO de næste 3 år. Afleveres 20. november. Eliteidrætskonsulent i Vejle Kommune har ytret ønske om formulering af klubudviklingsforløb 2019/2020, men det kan umiddelbart blive svært at klare for tiden, hvor vi har meget at se til. Helle tager dialogen. TVO-læringstur til Oksbøl slut november/start december.
Kort. Udvalgsmøde kommer snart. Munkebjerg-kortet er konverteret til ocad. Poul retter tekniske konverteringsfejl, så det bliver ligesom det gamle illustrator-kort. Evt. senere revision af de dele af kortet, der ikke netop er revideret. Højen Skov skal snart revideres. Haraldskær er konverteret og revideret af Poul og bliver klar til vinter. Henning er klar til Det store Vandskel (Tinnet). Hovertoften tegnes af Lars M. Grundet Skov er tegnet og afprøvet. Usikkerhed omkring Vilstrup vedr. korttegning. Skolekort til Højen Skole, foranlediget af Charlotte: Poul har søgt og fået lidt penge til korttegning af dette. Sættes i gang i efteråret.
Arrangement. Der har været arrangementer (koordinering af overnatning og fælles spisning) ved JFM og DM stafet og lang. Der skal snart sættes en dato for klubfest. Udvalget har serveretten. Pizza til sidste onsdagstræning før efterårsferien. Der bliver Julenissefidusløb d. 4. december.
Formand. Jens har fået tilbud fra Trimtex på singletter og shorts til Sprint. Jens får grønt lys til at gå videre med det. Klubben giver lille tilskud så pris holdes nede. Intet nyt i forhold til at finde en der vil tage sig af find-vej-kort og faste poster i Munkebjerg og Det store Vandskel. Flemming (?) laver funktionsbeskrivelse, så man kan se, hvad det indebærer. Klubledermøde: dagsorden er sendt ud til bestyrelsen: bl.a. evaluering af årets konkurrencer i sydkredsen. Hvem vil med? Lone? Mandat til at tage spørgsmålet om stævnepriser i sydkredsen op.
Store, nye kogeplader til køkkenet? Vi undersøger mulighederne og køber, så forholdene bliver bedre for kokkene.

3. DM-hold finale, forberedelse
Bus til 55 personer på plads. Telte, borde mm medbringes i bussen. Vi bliver 96.

4. Fremtidigt TBU-projekt
Afløser af ATK. Nyt materiale på vej (bog), bl.a. med mange eksempler på øvelser (håber vi). Nye kurser i sidste to weekender i januar. Vi regner med, at der er nogen af ungdomstrænerne, der ønsker at deltage i kurserne. Snab deltager i et arrangement/møde (2. pulje) arrangeret af do-f/Tue Lassen, hvor vi får mere at vide. Vi er nysgerrige efter hvad det er de tilbyder, og hvilke krav do-f stiller til os som klub for at være med i TBU.

5. Opdatering af talent- og elitestrategi
Helle laver forslag til en opdateret strategi, så den afspejler det aktuelle situation i forhold til f.eks. tilskud til løbernes landsholdsdeltagelse. Helle sender ud til godkendelse i bestyrelsen.

6. Klubbens holdning til natløb i sydkredsen
Hvor meget energi skal vi investere i natløb? F.eks. i forhold til at arrangere åbne natløb. Snab arrangerer i forvejen nattræningsløb i efteråret og har ikke umiddelbart behov for at gå ind i yderligere aktiviteter. Vi vil gerne tilbyde, at løbere fra andre klubber kan deltage i træningsløbene. I marts 2019 arrangerede vi en afdeling af Natcup Syd. Gør vi også det i 2020?

7. Evt.
Intet.

Næste møde tirsdag d. 19. november.