Deltagere: Flemming, Lone, Helene, Lene, Helle, Jesper, Poul, Lars
Afbud: Ingen


1. Stævner
Åbent løb 16/6 i Sønderskoven. Evaluering. Det blev afviklet som træningsløb i stedet for åbent løb pga. for få tilmeldinger. Lidt ærgerligt – men godt at det blev afviklet som træningsløb. 107 deltagere var fint i det lys. Kan gentages næste år. Enten som åbent træningsløb eller som Åbent løb der tæller til kredsungdomspokalen eller divisionsmatch.
Munkebjerg 22/9. Planlægning kører på skinner. Munkebjerg Midt for første gang i 5 år. Også kredsmesterskab for ungdom. Vi håber at mange klubber vil bruge det som klubmesterskab.
DM Sprint/sprintstafet. Evaluering. Lørdag var det et Gorm-arrangement, hvor vi var hjælpere. Søndag var Snab med-arrangør som del af VM-organisationen. Der var mange gengangere, der hjalp begge dage, og det var et mix af Gorm-folk og VM-organisationsfolk. Der var godt samarbejde, som dog havde krævet megen forberedelse. Vigtigt med god stemning mellem hjælperne. Orange jakke gav sammenhold og identifikation. Publikumsvenlig stævneplads. Vigtigt at man kan høre alle speakere.
WOC 2020. Der arbejdes efter planen. Planlægning af baner, stævneplads mm. Internationale kontrollanter har været på besøg. Stillingsopslag om en sekretariatsleder fordi Susanne ikke kan tage orlov næste år. Lidt efter sommerferien kommer der opslag om, hvem der kan hjælpe og hvor meget. Info om det i nyhedsbrev.

2. Status
Kommunikation. Artikel i VAF om udtagelser.
Talent/Elite. Flotte udtagelser. Opkrævning kommer fra do-f. Vi dækker som aftalt i efteråret. I TVO er der tre nye med: Olivia, Christian, August (Melfar). Varslet ændringer i TC. Klubber skal mere aktivt være med og forpligte sig. Der kommer mere.
Kort. Ansøgning hos kommunen vedr. korttegning i Vilstrup og Grejsdalen. Kortkonsulent Flemming Nørgård på besøg. Projekt hvor kortkonsulenter kommer i klubberne og laver kurser. Søren German kan komme hos os. Klubben skal betale men man kan som regel få kommunalt tilskud. Udstyr: brug Avenza-app.
Ny sprintnorm fra 1. januar. Udfordring: Der kommer MTB-spor mange steder – de skal have ny signatur.
Der er spurgt om Højen Skole kan komme med i find-vej-i-skolen med udarbejdelse af kort, både skolen og nærområdet. Det arbejder vi videre med.
Ungdom. Trekant-O er blevet afholdt med stor succes. Over 30 deltagere flere gange, 50 forskellige i alt. Alm. træning kører fint. Overvægt på begynder men en del flyttes op på let efter sommerferien. 36 Snab’ere tilmeldt U1 sommer, heraf ca. 20 løbere. Deltagerudgiften sættes ned til 1000 kr.
Træning. Vigtigste indsats er at arrangere velfungerende træningsløb. Træningsudvalgsformanden er tilfreds. Der kommer stadig flere og flere til træning. Gennemsnit 104 de første 10 træninger (97 sidste år samme tid). De nye kommer også til træninger væk fra klubhuset, og det er de træninger, der kommer flest til. Udfordringer: Ikke så mange på de svære baner. Også en opgave at få flere mennesker involverede i afviklingen. Voksentræningsdag var en fantastisk god dag. Kunne ønske sig lidt flere deltagere.
Voksentræningsforløb for nyere voksne til efteråret.
Økonomi/materiel. Nye telte er betalt og de har været i brug til testløb.
Arrangement. JFM, Langeland: 4 hytter hurtigt booket. Andre har bestilt plads til campingvogn. Vi satser på at arrangere fællesspisning i et af de nye klubtelte. DM-weekend: 4 værelser booket. Påskeløb 2020: Vadehavs-hostel ved Skærbæk. En gammel skole med skolekøkken. Vi kan selv lave mad. Vi har det for os selv.
Fællesspisning. Nogen synes det er uoverkommeligt, andre synes det ikke er slemt. Forslag om højere pris og mad ude fra, evt. tilmelding. Andet forslag om koldt bord med brød og pålæg. Vigtigt at slå fast at det skal være så simpelt som muligt. Vi følger udviklingen og satser på, at den nuværende form kan opretholdes.
Kan kapaciteten øges? Måske er der ændrede regler, så man ikke skal have hygiejne-kursus for at forbedre køkkenet.
Klubaftener. Der kommer en aften med info om WOC. Er det andet, vi skal have? Vi overvejer noget til efterår/vinter.
Formand. Der har været klubledermøde. Afstemning om antal hold til op- og nedrykning. Referat afventes. Snak om DM ultralang og DM nat. Skal de beholdes trods få deltagere? Overvejende stemning for at beholde. Samme for Midgårdsormen.

3. WOC og SNAB – hvordan håndterer vi presset på klubbens ressourcer?
Bestyrelsen er meget opmærksom på, at det er vigtigt, at der er en balance det næste år frem mod WOC. Der skal også være overskud og kræfter til at drive klubbens "almindelige" aktiviteter. Det er langt hen ad vejen de samme personer, der driver klubben og engagerer sig i WOC. Strategi fra træningsudvalget at involvere flere i kredsen af banelæggere for at fordele byrden. Især i 2020 skal vi være opmærksomme.
Der er nøglefunktioner og –personer i klubben, der skal fungere.
Måske en god idé at definere kan- og skal-opgaver.

4. Divisionsfinale – bustur
Divisionsmatch 24/8 i Højgård. Derefter forhåbentlig divisionsfinale i Als Nørreskov. Vi skal prioritere flest mulige deltagere. Alle sejl bør sættes til og vi arrangerer bustur.

5. Find-Vej projekter – nye og renovering af gamle
Søgt penge til korttegning og fået 20.000. Pengene går til tegning af kort i Munkebjerg. Vi tegner selv kort ved Gudenåens udspring. Også køb af stolper til de to nye Find-Vej-skove. Kort og poster revideres i Nørreskoven og Sønderskoven. Hvem kan tænkes at ville stå for det?

6. Evt.
JFM-stafethold annonceres før sommerferien.
Jens har søgt Toms guldpulje. Nye SI-brikker.

Næste møde 1. oktober.