Til stede: Flemming, Jesper, Lone, Helle, Jens, Betina, Poul, Lars
Afbud: Ingen

Referat: Lars

1. Stævner
Midgårdsormen. Evaluering i stikord: Gode og fornøjelige dage. Meget ros fra deltagere. Udfordringer i plantagen trods (eller pga.) det flade landskab. Godt at der var gode funktionsledere. Godt med ordentlig bespisning. Meget engageret stævneleder. Stor hjælp fra Henrik Uhlemann. Økonomi: det gav et lille overskud.
B-løb Munkebjerg 2019. Poul går i gang med tilladelser og har brug for en dato. Ko-ordineres med Per. Det er en divisionsmatch og kan måske blive kredsmesterskab.
WOC 2020/Euromeeting 21-23/9. Stævnet giver gode erfaringer, der kan tages med til videre planlægning frem mod WOC.
Skoleorientering 2019. Henrik har kørt det hidtil og fortsætter med aktiviteter i 2019. Desuden introduceres konceptet skole-ol under fast skabelon (som bidrag til WOD) og skal afløse Find Vej-dagen. O-løb en del af skole-ol med støtte fra do-f. Konceptet er, at klubber arrangerer og skoler konkurrerer mod hinanden. Afvikles mellem 1. april og 23. maj 2019. Flemming sender materiale til bestyrelse. Formentlig siger vi nej tak, men vi træffer endelig afgørelse næste møde. Vi er i en situation, hvor vi har mere behov for fokus på fastholdelse end hvervning.
Vedr. Find Vej-dagen så vil vi fortsætte denne aktivitet på egen hånd og tilrette den så den bedre passer til vores egne forhold og ønsker. F.eks. at afholde den i forbindelse med sæsonstart, evt. under temaet ”Ta’ en ven med” (se nedenfor under Status fra udvalgene/træning).

2. Klubtur til Trollhättan
God tilslutning allerede, så turen bliver helt sikkert afviklet. Efterhånden bliver det svært at få plads til alle på vandrerhjemmet. Vores svenske medlemmer glæder sig meget til vi kommer.

3. Divisionsfinale
Vi har tidligere besluttet at bestille en bus. God investering i fællesskab. Vi annoncerer turen, sætter en pris og en deadline for tilmelding. Bestiller en passende bus ud fra antal tilmeldinger og laver samkørsel med Kolding hvis det giver mening. Pris 125 kr. pr. person.

4. Status fra udvalgene
Kommunikation. Fungerer godt med nyheder til hjemmeside og facebook. Fokus på arbejde internt i kommunikationsudvalget i forhold til planlægning.
Træning. Stor opbakning til træningsløb. Gns. 97 deltagere. Nyt initiativ: vokseninstruktion onsdag aften efter træning. Er det noget, vi har kapacitet til? Overvejes om det skal prioriteres.
Vi laver et introforløb for nye medlemmer de første tre onsdage i 2019-sæsonen og gør gamle medlemmer opmærksomme på, at de kan tage en ven med. Annonceres eventuelt i ugeavisen.
Arrangement. Det kører med planlagte arrangementer, bl.a. klubmesterskab/klubfest. Påskeløb 2019: vi har booket overnatningsmulighed.
Kort. Projekter kører. Grundet skov (Per Filskov). Hovertoften (Lars Munch) – grønt lys fra Skrædderbakken ind mod Vejle. Skov ved Brejning (Poul).
Ungdom. Poseuddeling på trapperne. Vintertræning kører igen vinteren i gennem igen. Nye trænerkurser på vej.
Økonomi. Kort orientering fra kassereren.
Talent/elite. Magnus er stoppet på landsholdet. Helle orienterede bestyrelsen.
Formand. Ingen punkter.

5. Check af årsplan
Vi gennemgik årsplanen som sædvanligt, så vi er ajour på alle fronter.

6. Breddestrategi
Endelig opdatering er nu på plads efter input fra UU.

7. Politik for udtagelse og deltagelse i stafetter
Har den fungeret efter hensigten? Vi præciserer formuleringen i forhold til udtagelse af hold over D/H35 (Jesper laver den) så den kan komme på hjemmesiden i den endelige form.

8. Review af Kommunikationspolitik og –strategi og funktionsbeskrivelse
Lars fremlagde forslag til ændringer og tilføjelser, især i forhold til brug af facebook, som bestyrelsen nikkede til. Han laver tilretning af den eksisterende og sender til godkendelse i bestyrelsen.

9. Eventuelt.
Fællesspisning er en rigtig god aktivitet, som vi skal værne om. Enkelte gange har der på det seneste ikke været mad nok til de sidste, når de er kommet til spisning efter løb og bad, selvom kokkene har gjort sig umage med at lave tilstrækkelig meget mad. Ved næste træning i Nørreskoven med fællesspisning, vil vi - før vi går i skoven - gøre venligt opmærksom på, at man skal huske at tænke på, at der skal være mad til alle, bl.a. ved ikke at tage mere end man kan spise, vente med at tage en ekstra portion til man er sikker på, at der er nok til alle, samt hjælpe mindre børn med at tage mad, så der ikke skal smides for meget mad ud. Det er glædeligt, at vi er så mange til fællesspisning, og netop derfor skal vi være fælles om at passe på ordningen. Lars giver opfordringen mundtligt til alle, og Betina taler med kokkene om ikke at sætte al maden ind på en gang.

10. Næste møde: 13. november 2018.