Deltagere: Bettina, Flemming, Jens, Jesper, Lars, Lone, Poul (det meste af mødet), Helle (ref).

1. Stævner.
B-løb 17/9 Munkebjerg Øst. Kører. Poul har informeret formanden for Grundejerforeningen og beboere, der kan blive berørt.

KUM 7-8/10, Munkebjerg Vest. Stævneplads til den individuelle konkurrence den 7.10. er på rideskolens arealer, vi har mødt stor velvilje på rideskolen. Poul sender -på ønske fra lodsejerne- en reminder, så de husker, der er løb.

JFM Sprint 2018 (juni). Poul er ved at være færdig med kortet. Kate er stævneleder, Kaj er banelægger.

Midgårdsormen2018 (25.-26. august). Peter Skov er stævneleder, Jens og Michael står for stævnepladsen, Henning for beregning, Morten S for baner. Denne gruppe fastlægger konceptet i løbet af vinteren.

NatCup syd 2017-18. Alle natløbstræninger fælles med Gorm bliver på onsdage. En af vores træninger kan fint opgraderes til Nat Cup Syd.

Hjælp ved DM kort trail? VIF arrangerer dette løb i november, vi vil gerne hjælpe (søndag 19.11).

Arrangementer i 2019 drøfter vi senere.

MTBO-folkene tilbyder et MTBO-løb i 2018.

2. Status og nyt fra udvalgene.
Kommunikation. Lars er ved at sætte sig ind i sit område, hjemmesiden mm. Facebook er hurtig information, der opsummeres til indlæg på hjemmesiden. Vi skal passe på ikke at udvande vores hjemmeside, som er velfungerende og i stor udstrækning er vores ansigt ud ad til.
Vi drøftede vores brug af facebook. Det er svært at kende forskel på vores side og vores gruppe, de bør ikke hedde det samme. Lars og Helle afklarer ændringer i forhold til facebook.
Lars kontakter VAF mhp. aftale om pressemeddelelser inkl. omtale af danmarksmestre.

Arrangement. Christina, Irene og Helle P er kommet med i udvalget – rigtig dejligt. Christina står for aftaler om kage mm 3.9. Bettina følger op i forhold til evt. at holde smuk kvindeløb næste år.
Vi vil gerne holde en klubaften i efteråret. Helle prøver at lave en aftale om oplæg i forbindelse med en natløbstræning i Nørreskoven, der ikke er NatCup.
Jesper arrangerer en fremvisning af forskellige pandelamper i forbindelse med en træningsaften i klubhuset i september (13.9. el. 27.9.): medlemmer der har pandelampe viser for de, der gerne vil have ideer til indkøb.

Kort. Lars er i gang med en udvidelse mod syd af kortet over Skrædderbakken. Carsten og Kristian tegner øst for Haraldskær. Henning har opdateret på Nørreskoven og følger op på Hastrup. Jens tegner sprint kort over Grundet. Knud m.fl. vil gerne lave MTBOkort over Nørreskoven. Poul skal i gang med skolekort over Mølholmskolen. Per Filskov går i gang med St. Grundet skov.
Korttegnerne er glade for, at træningsudvalget er gode til at bruge de kort, der tegnes.
Det er rigtig flot, at der er gang i så mange korttegningsprojekter.

Økonomi/materiel. Der er købt printer til beregningen, så vores nuværende kan bruges til kortprint. Vi er nu 198 aktive medlemmer. Økonomien ser fin ud. Jens og Jesper køber 5 pandelamper til udlån. Der skal laves retningslinjer for udlån og være én, der administrerer udlån.

Ungdom. Vi har rigtig mange ungdomsløbere. I foråret har ungdomsudvalget brugt et pointsystem, hvor løberne får point for at komme ud i andre skove og for at løbe selv. Dette gentages i efteråret. UU må gerne købe præmier.
UU oplever, de mangler ressourcer. Der kører ikke trekant-o i efteråret, da det også kniber med ressourcerne i de andre klubber.
Der er forskellige muligheder for, at vores trænere får o-træning en anden aften i ugen, bl.a. må vi gerne deltage hos Gorm, når de træner i andre skove end Jelling.
Bestyrelsen bakker op om og mener det er vigtigt, at trænerne prioriterer deres ressourcer.
Vi drøftede muligheden af at have en gruppe af forældre, der kender børnene, og som u-trænerne kan trække på.
Der skal uddeles/hentes affaldsposer 21.9.

Træning. Der er imponerende høj aktivitet til vores træninger. Der tegner til at deltage omkring 50 i vores klubtur til Göteborg.

Talent/Elite. 3 løbere er startet i TVO her efter sommerferien.
DOF holder trænerkurser i efteråret. Efter mødet er datoerne i o-service ændret. Lørdag 11.11. holdes hjælpetrænerkursus, lørdag 25.11. ATK-2 kursus modul 1. Der er endnu ikke nærmere informationer om indhold mm de forskellige dage.

Formand. Flemming orienterede om et par nye projekter, DOF arbejder på.
Kirkebakkeskolen har spurgt os om at få 9 gange undervisning i foråret, der arbejdes på at finde en, der kan varetage det.

3. Klubmesterskab og –fest.
Bliver lørdag den 25.11. med mesterskab om eftermiddagen og fest om aftenen. Jesper arbejder videre med, hvilket løb vi deltager i. Malene og Henning står for mesterskabet, Bettina og c/o for festen.

4. Klubture.
Göteborg: der kommer informationer ud snarest.
Påsken 2018: Bettina arbejder på overnatning på Fanø. Hvis den forventede aftale glipper, kigges på store sommerhuse eller campinghytter.

5. WOC 2020.
Udkast til aftale mellem DOF og arrangørklubberne blev drøftet. Bestyrelsen godkendte, at Snab indgår aftalen.
Flemming orienterede om, at ca. 15 personer med centrale opgaver i WOC 2020, var i Estland i sommer til WOC 2017.

6. Passive medlemmer.
Når passive medlemmer deltager i Snabs træningsinstruktion forventer vi, at de hjælper med afvikling af træningen (banelægning, postindsamling el. lign.). - Ligesom aktive medlemmer efter evne bidrager til træningsafviklingen.

7. Stafetter. Punktet udskudt, der er god tid til næste stafet.

8. Check af årsplan. Flemming sender årsplanen rundt, alle checker.

9. Evt. Vi tager klubfoto på søndag -passende tid før start- med alle, der har mulighed for at være med.

10. Næste møde tirsdag 7. november.