Nu er sommeren over os, og det er tid til at gøre lidt status og tænke fremad. Derfor sidder du nu med formandens nyhedsbrev i hånden.

Jeg er lige kommet hjem fra U1 sommerlejr, hvor jeg sammen med 35 (!) andre fra OK Snab nød 5 dage i skovene og på klithederne omkring Ulfborg. Fantastisk at se de mange børn i fællesskab dyrke vores sport på bedste vis og samtidig mærke forældrenes opbakning. U1-sommerlejren arrangeres af Sydkredsen på tværs af klubberne i Sydjylland og på Fyn. U1 i Sydkredsen har fundet et populært leje, hvor forældre i fællesskab står for organisering, og hvor børn på alle niveauer og i alle aldre op til 13 år kan deltage. Det er en stor succes og med til at fastholde både børn og voksne i sporten. Et tilbud som OK Snab har stor gavn af.

Det samme gælder for Sydkredsens øvrige aktiviteter og arbejde. Vi må ikke glemme at vores sport kun kan eksistere med et forbund, der udstikker de overordnede rammer og gennemfører tværgående aktiviteter, herunder også Sydkredsens aktiviteter. Desværre oplever forbund og kreds, at det er svært at skaffe arbejdskraft. Klubberne prioriterer naturligt nok i første omgang deres ressourcer i eget regi, men opgaverne i kreds og forbund skal også løftes. Sydkredsen efterlyser frivillige til bl.a. kredsudvalg og til ungdomsarbejde og forbundet til områdearbejde. Vi er som stor klub ansvarlige for at stille med arbejdskraft begge steder. Kate Nielsen påtager sig en stor opgave idet hun er kredsformand, men vi kan og bør nok stille med flere frivillige. Sig til hvis du er interesseret.

Jeg er selvfølgelig samtidig klar over, at det måske ikke er det rette tidspunkt at opfordre til kreds- og forbundsarbejde. Det kunne måske vente et års tid, til vi er på den anden side af VM. For det kommende år byder på en meget stor udfordring for vores klub. Der vil i den grad blive efterspørgsel på arbejdskraft i forbindelse med afviklingen af VM om præcist et år. Jeg håber, at klubbens medlemmer vil klare opgaven uden at føle sig overbelastede. Heldigvis mærker vi en stor interesse for at være med, og mange tilbyder sig uden at blive spurgt. Dejligt.

Så sæt meget gerne kryds i kalenderen i uge 28 næste sommer og vær med til at lave et rigtig flot og festligt VM i orienteringsløb! Der bliver brug for rigtig mange hjælpere (500-600 i alt). Mange opgaver kræver ikke erfaring med o-løb, så alle kan være med – spørg også gerne familie og venner. Efter sommeren får alle medlemmer en mail med informationer om WOC2020-ugen, og vi vil meget gerne have tilbagemelding, hvis I mener eller tror, at I kan hjælpe. Alle tilsagn om hjælp modtages med glæde, også hvis det kun er i mindre omfang. Hjælp kan både være i forbindelse med planlægningsfasen op til VM, og kan selvfølgelig også være i form af hjælp under selve VM. I må også gerne melde ind på, hvad I evt måtte ønske at hjælpe med.

Ellers er forberedelserne til VM i fuld gang. En del fra klubben er i sving med planlægningen, men ikke mere end at klubbens daglige drift ikke er påvirket. På grund af omorganisering i stævneledelsen er der blevet behov for, og plads til en ansættelse af en sekretariatsleder på fuld tid. Dorthe Bloch Rosenvinge fra OK Snab skal starte i denne stilling pr. 1. august. Det glæder vi os til.

Noget af det der gør det vanskeligt at arrangere et VM i orienteringsløb er kravet om fortrolighed omkring kort, baner, terræn m.m. Da rigtig mange informationer hele tiden kun må deles i snævre kredse, bliver arbejdet og planlægningen meget lidt transparent, og det er ikke noget der fordrer samarbejde og forståelse. Det er derfor også en udfordring at uddelegere arbejdsopgaver, da al information ikke bare kan deles bredt. Vi skal hele tiden nøje tænke over hvem, der må og skal vide hvad og hvornår. Jeg håber på jeres forståelse for, at projektet nogle gange kan virke lukket og uigennemskueligt.

Vi har igennem det forløbne år deltaget í afviklingen af flere træningsaktiviteter til WOC. Her har vi tilbudt udenlandske løbere træning i vores område, men vi har også skullet teste os selv ved samme lejlighed. Første gang vi var i ilden, var da vi gennemførte Euromeeting i september sidste år. Det blev en stor og udfordrende opgave med et højt ambitionsniveau. Vi var tilmed ekstremt tidspressede, da vi først sent besluttede os for at løfte opgaven. Det BLEV en succes, selvom det kom til at slide unødigt på nogle. Til VM skal vi have meget mere styr på afviklingen, og det får vi selvfølgelig, da vi har bedre tid til planlægningen, og da vi til den tid har fået mere erfaring.

Vi har også været med til at arrangere DM Sprint i april dette år. En anden slags opgave delvist arrangeret af OK Gorm og af WOC publikumsløbs-organisationen. Til oktober skal der arrangeres en træningslejr med to tilhørende mindre træningskonkurrencer, og til juni næste år skal der laves testløb i Ribe og Esbjerg i samarbejde med OK Esbjerg. Til gengæld har vi neddroslet vores normale aktiviteter omkring den almindelige løbsafvikling. Vi skal arrangere en divisionsmatch i Munkebjerg d. 22. september, og derefter har vi ikke umiddelbart flere løb i kalenderen frem til VM.

Jeg skal selvfølgelig også nævne, at OK Snab ved dette års repræsentantskabsmøde i marts blev kåret som Årets Klub! Det kan vi i den grad være stolte af. Vi har jo godt selv kendt til den positive udvikling i klubben, men dejligt at få en anerkendelse udefra. Det høje og brede aktivitetsniveau, den store medlemsfremgang og det målrettede og strukturerede arbejde gjorde udfaldet. Vi er lykkedes med at få de mange arbejdsopgaver godt uddelegeret, og en meget stor flok af glade klubmedlemmer leverer i den grad indsatsen! Det er da velfortjent.

Vi har i øvrigt fortsat fremgangen her gennem dette forår. Jeg vil ikke nævne tal og statistikker, men blot sige at vi sprænger alle rammer for, hvad jeg selv havde troet på.

En af vores målsætninger er at få resultatmæssig fremgang i divisionsturneringen. Dette indebærer, at vi skal blive bedre end nr. 5 ved divisionsfinalen! Vi tror på, at dette kan lade sig gøre i år, hvis vi virkelig satser på det. Vi skal trække alle mand af huse og stille med et både stort og stærkt hold. Men først skal vi jo kvalificere os til finalen ved årets anden divisionsmatch allerede i august.

Noter derfor disse to datoer og begivenheder i kalenderen: Den 25. august skal vi alle løbe 1. divisionsmatch kun 10 km fra Vejle, nemlig i Højgård Skov. Den 6. oktober skal vi alle til Als for at deltage i divisionsfinalen. Her vil der blive arrangeret fælles bustur. Der er i øvrigt nye regler for divisionsturneringen, hvilket i praksis betyder, at det bliver endnu mere vigtigt at stille med stort hold. Så kom og vær med uanset erfaring og niveau.

Sidste ting jeg vil fortælle om i dette nyhedsbrev er, at Malin Agervig Kristiansson netop har vundet guld i D-18 på sprintdistancen ved de europæiske ungdomsmesterskaber (EYOC) i Grodno i Hviderusland. En fantastisk flot præstation! Vi havde også to andre løbere med til dette mesterskab. Både Eva Ö. Jørgensen og Linus Agervig Kristiansson løb rigtig flotte løb. Tillykke til dem alle. I kommende uge kan vi så følge Morten Ingmar Ö. Jørgensen ved Junior VM, som afvikles i Silkeborg.

Med dette vil jeg ønske alle i klubben en god sommer. Vi ses d. 14. august, hvor vi starter vores klubtræning i Tirsbæk. Men vi ses selvfølgelig også til nogle af de mange åbne løb, der tilbydes i sensommeren og efterårsmånederne.

Flemming