Faste poster, klubtur, fællesspisning, klubanalyse, medaljer, overtræksdragter, divisionsmatch .....

Faste poster i Sønderskoven blev lige inden sommerferien indviet af 3 klasser fra
Damhaven, Vinding og Søndermarksskolen, som dystede om hvilken klasse, der kunne
finde flest poster på en time. Vinderen blev Søndermarksskolen. Posterne bliver brugt
flittigt for bare i løbet af sommerferien er der taget næsten 500 foldere fra folderkassen ved
Granhytten.

Efterårs sæsonen startede perfekt med klubtur til de jysk/fynske mesterskaber i Aal og
Vrøgum plantage. Selvom skoleferien ikke var afsluttet var det med fin opbakning, hvor 40
SNAB’ere boede på Ho vandrehjem.

Som nyt tiltag har vi fra efterårs sæsonens start tilbudt fællesspisning efter træning, når vi
løber i Nørreskoven, hvilket har vist sig at være et meget populært tilbud især for
børnefamilier, som ikke skal drøne hjem og lave mad. Der har været ca. 40 deltagere, men
til afslutningen var vi dog på 60 deltagere til pizza.

ATK projektet kører fortsat rigtigt godt og vi begynder nu at se de første fordele ved at
deltage i EliteVejle. EliteVejle har lavet en aftale med Ugeavisen, således at EliteVejle har
en helside hver uge, hvor de 8 deltagende klubber på skift skal skrive et indlæg sammen
med informationer fra EliteVejle. Snab skal også gennem en mønsterklub analyse udført af
konsulent firmaet SportHouse på vegne af EliteVejle. Formålet er systematisk at vurdere
klubbens modenhed inden for forskellige områder, således vi efterfølgende har et godt
grundlag for at udvikle klubben.
Den 2. november laver EliteVejle et storstilet banko show for at samle penge til elite
klubberne. Her skal vi gerne kunne stille med ca. 8 hjælpere, da EliteVejle forventer vi
bakker op om deres arrangementer for at vi kan få tilskud, som f.eks. til den næste
læringstur til Rømø den 23-25. oktober, hvor vi netop har søgt tilskud.

Den store indsats der ydes med ATK og ungdomstræning begynder for alvor at give
resultater. Det startede med 4 medaljer til jysk/fynsk mesterskab, derefter vandt
ungdomsløberne 9 medaljer til kredsmesterskaberne. Til DM blev det til 3 sølv medaljer
ved Morten Jørgensen i H10, Jens Christian Gammeljord i H12 og Magnus Kristensen i
H14. Desuden blev det til 2 sølvmedaljer i stafet i klassen D/H43, hvor løberne til sammen
ikke må være over 43 år, vandt Viktor Gammeljord, Kristian Blok og Magnus Kristensen
sølv. I Klassen D/H12 var det Jens Christian Gammeljord, Victor Kristensen og Thomas
Blok, som vandt sølv kun 7 sekunder fra guldet.
Det hører også med til historien at vores ungdomstræner Ulrika har vist vejen for de unge
og har vundet sølv ved både, JM, DM mellem og DM klassisk. Tillykke til alle med de
mange flotte resultater.

Med tegningen af Højen kortet ud fra COWI grundmateriale har vi taget hul på en ny
generation af kort fremstillingsteknik. Vi arbejder med en klubaften, hvor vi kan fortælle
hvordan et o-kort fremstilles fra A-Z. Hold øje med indbydelsen på hjemmesiden.

Vi har haft design forslagene på Snabs nye overtræksdragt til afstemning på
hjemmesiden, hvor mange har stemt og givet gode kommentarer til beslutningsprocessen.
Se designet på den nye dragt på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen også diskuteret om
der skulle være tilskud til dragten evt. kun til ungdomsløbere, men konklusionen blev at
selvom dragten er noget dyrere end den nuværende, så er det også en dragt i en hel
anden kvalitet, som også funktionelt dækker langt bedre, da den kan bruges som både
løbe og overtræksdragt. Vi må jo nok også sande at vores nuværende dragter er meget
gode, som det hedder på jysk, men jeg har dog aldrig hørt nogen skamrose dem. Mht.
tilskud, så vil vi hellere gemme tilskuddet til vi skal i gang med en udskiftning af o-dragten.
Vi har også valgt at ungdomsløberne ikke får tilskud, da vi her i forvejen bruger et ret pænt
beløb på startgebyr, men til gengæld, så vil vi gøre en indsats for at få handelen med
brugte dragter sat i system, når de unge vokser fra deres dragt, så flest muligt af vores
unge løbere også kan have en dragt.

Årets divisionsmatch udviklede sig ikke lige som vi havde forventet det efter forårets fine
resultat. I den anden match i Herslev tabte vi knebent til Haderslev og Faaborg og de
andre resultater magede sig således at vi blev nr. 3 i første division og dermed skulle ud i
op/ned rykningsmatch mod Gorm og Faaborg. Og lad det være sagt med det samme, det
blev ikke Snabs dag selvom vi stort set var de samme løbere til start som ved de første
matcher. Faaborg har knap så mange løbere, men de har til gengæld nogle af Danmarks
bedste talenter med fam. Klingenberg, hvor ikke alene junior verdensmester Emma
Klingenberg vandt sin bane, men det gjorde hendes søster og bror også. Gorm ved vi jo
godt gør det godt, og de var da også meget opsatte på at slå Snab og få revanche over
Faaborg fra sidste år, hvor de tabte med kun et point. ATK har løftet niveauet for vores
løbere, men det gælder selvfølgelig også for Gorms løbere, og da de samtidig har en mere
lige kønsfordeling, så hjælper det dem bedre i divisionsmatchen. Vi må bare sande at
Gorm og Faaborg gjorde det rigtig flot, og at resultatet så pga. af et par fejlklip og skader
hos centrale løbere kom til at se noget værre ud end nødvendigt.
Husk sidste løb i år er klubmesterskabet på Rømø den 25. oktober.
Henrik