Divisionsfinale, medaljer, elite/ATK, klubtur Rydboholm, klubhus, poster i skoven .....

Så er efterårs sæsonen afsluttet med klubmesterskabet i Vejers. Træningsmæssig har det været en
spændende og varieret sæson, hvor Peter har fået os rundt i mange forskellige skove. Et team med
Kate i spidsen har taget over fra forårets begynder træning og bygget videre på det lærte, så det ikke
kun er ungdomsløberne, som får lidt teori hver gang. I øvrigt dejligt at se den store opbakning til
træning, hvor der oftest er over halvtreds til træning.
Der var stor opbakning til Snabs første DM finale for klubhold med 66 deltagere. Som noget nyt
havde bestyrelsen valgt at støtte deltagerne ved at arrangere gratis bus, hvilket var en stor succes
med bussen fyldt til sidste plads. Natten før var der stærk storm og vejret var ærlig talt ikke godt, da
vi stod på bussen, men kun 1 løber fik forfald, og det vidner om den fantastiske opbakning, der er i
klubben. Sportsligt kunne vi ikke helt være med. Selvom der blev kæmpet godt i Hjerminds bakker
endte vi på sidste pladsen. Men et kig på resultatlisten viser at der er håb for fremtiden, da vi klarer
os godt i de yngste klasser, men har problemer i H55 og H65. Weekenden før finalen var der op og
ned rykningsmatch mellem første og anden division. Her skulle Kolding og Haderslev forsvare
deres status som første divisionsklub mod Faaborg og Gorm. Haderslev vandt sikkert deres
matcher, mens Faaborg og Gorm var i en tæt dyst om den sidste plads. Faaborg vandt med kun 2
point. Dermed bliver Snab næste år den eneste første divisions klub i trekant området og skal møde
Odense, Haderslev og Faaborg.

6 Snabbere deltog ved DM mellem i Borupskovene og for Helge Jørrald blev det til bronze i H80.
Den 13-14 september var det store DM weekend på Rømø med stafet om lørdagen og lang om
søndagen. Snab er stadigvæk ikke for god til at få stillet stafet hold, men vi havde dog 3 hold med.
H40 holdet med Jesper Fenger-Grøn, Karsten Blok, og Flemming Jørgensen var med i medalje
kampen gennem hele løbet og på sidste turen hentede Flemming næsten de knap 4 minutter til første
pladsen, men da han havde den lange sløjfe til sidst, så endte det med sølv.
Søndag var 21 snabbere til start, og der blev hentet 3 medaljer. Ulrika Örnhagen Jørgensen vandt
guld i D40 og Doris Blok vandt bronze i H80. I H10 vandt Nick Mikkelsen bronze og hentede
dermed den første ungdoms DM medalje i mange år. Stort tillykke til alle med de flotte resultater.
Nick sluttede sæsonen med at vinde Sydkredsens ungdoms pokal, som den bedste H10 løber i Syd.
Der var i øvrigt mange ungdomsløbere, som var med helt i top for deres aldersklasse bl.a. Magnus
Kristensen, som tabte med få sekunder i den sjette og afgørende match i H14.

Det er besluttet at arbejde videre med planerne om et elite samarbejde med Gorm for at støtte vores
bedste ungdomsløbere. Formålet er at styrke tilbudene for løberne, når de bliver omkring 14 år og
kan løbe minimum mellemsvær orientering. Til at fastsætte det endelige mål og definere
håndteringen af alt det praktiske, er der nedsat en projekt gruppe, som i løbet af efteråret skal lave
det endelige projektgrundlag. Snab’s deltagere i projektgruppen er Lone Rasmussen, Helle Schou,
Peter Gammeljord og Steffan Laier. Målet er at være færdig med dette arbejde til første januar, men
det er dog afhængig af Vejle kommunes elite planer og DOF’s ATK (alders relateret
træningskoncept) projekt, da det er et mål at få tilskud til træner via disse projekter.

Efter flere års tilløb blev der igen arrangeret klubtur til udlandet. Turen gik til vores svenske
venskabsklub Rydboholm lidt syd for Borås. Med 40 deltagere så var tilmeldingen klar over det
forventede. Vi havde lånt Rydboholms klubhus, som ligger ude midt i skoven ned til en stor sø.
Rydboholm stod for et dobbelt arrangement kun få km. Fra klubhuset, så lørdag kunne vi sagtens nå
at gå en tur omkring klubhuset med et svensk o-kort i hånden og under kyndig vejledning fra
Flemming, hvilket var meget nyttigt for dem som ikke var så fortrolig med svensk terræn. Helle
stod for organiseringen af alt det praktiske, mens alle måtte hjælpe til, hvilket fungerede rigtigt
godt, så det blev en god tur og det skal nok ikke vare lige så mange år inden vi skal af sted igen.

Efter sommerferien kom der gang i dialogen med Vejle kommune om flytning af klublokaler til
Vejle gamle stadion. Det umiddelbare oplæg fra kommunen var at vi skulle flytte til VIF’s
nuværende lokaler under den syd vendte tribune og så skulle VIF flytte til VB’s gamle lokaler, hvor
der også skal være plads til VB museum og kommunens haladministration, som indtil nu har siddet
i Vejle Centret. VIF’s nuværende klublokale er meget lille, dvs. kun godt halvt så stort som vores
nuværende. Det er også mørkt med ringe muligheder for udvidelse, så vi har over for Vejle
kommune ønsket, at der findes en løsning, hvor vi også kan være i VB’s gamle lokaler. Selvom der
er over 300 kvadrat meter, så er de svære at indrette så alle tilgodeses og alle restriktionerne fra bl.a.
brandmyndighederne er overholdt. Første melding hed flytning snarest, men med Vejle kommune
sidste barbering af anlægsbudgetterne for 2009, er udvidelsen af vores nuværende nabo børnehaven
udsat og dermed, er der ikke så meget hastværk. Det giver bl.a. VB’s amatør afdeling mulighed for
at få bygget deres nye træningsanlæg i Lysholt, så de kan fraflytte deres kontor, før vi flytter ind.

2. september blev poster i skoven officielt indviet fra Sneglehuset i Nørreskoven. Til projektet
findes der 32 begynder og lette poster. Alle har en unik bogstavskode, og deltagerne kan indberette
koden på hjemmesiden og deltage i en konkurrence. På hjemmesiden kan interesserede læse om oløb
og hente folderen med beskrivelse af projektet og alle posterne, eller de kan hente en af de pt.
15 baneforslag. Rigtig mange har opdaget projektet, og der er allerede på den første måned taget
over 500 foldere fra de 3 startsteder. Vi ved også, at baneforslagene fra hjemmesiden er hentet og
brugt på flere skoler. Nu håber vi så bare, at nogle af de interesserede får lyst til mere og møder op i
klubben. Stor tak til Peter L. som på rekord tid fik en flot hjemmeside op at stå. Se hjemmesiden