Retningslinier for betaling af kontingent i OK Snab

Kontingent opkræves én gang årligt umiddelbart efter generalforsamling i januar / februar.

Kontingentsatser:
Ungdom (t.o.m. 20 år):         450 kr./ år
Ungsenior (21 t.o.m. 23 år):  450 kr./ år
Senior:                               650 kr./ år
Husstand:                         1250 kr./ år
Passiv:                                300 kr./ år
Passiv uden abonnement på bladet Orientering: 100 kr./år.

Husstand inkluderer børn t.o.m. 20 år uafhængigt af bopæl.

Klubbens medlemmer modtager opkrævning pr. mail, betaling foregår via elektronisk bankoverførsel.
- Husk at skrive hvem du er, så kassereren ikke skal åbne vedhæftede fil for at se, hvem der har betalt beløbet.
Medlemmer uden mail modtager opkrævning pr. brev.
Indbetaling kan også ske med girokort, såfremt man tilkendegiver, at man ønsker dette.

Sidste frist for indbetaling er 14 dage fra modtagelse af opkrævning. Herefter fremsendes en rykker.
Efter yderligere  én uge fremsendes endnu en rykker – denne gang pr. brev - for at sikre, at det ikke er en forkert / lukket mail-adresse, som anvendes.
Såfremt der ikke reageres på denne rykker, udmeldes løberen, og løbskontoen lukkes.

Nye løbere betaler ikke kontingent for det halvår, hvor de er meldt ind.
Løbere, som er startet i forårssæsonen, vil modtage deres første kontingentopkrævning i juli / august.
Løbere, som er startet i efterårssæsonen vil modtage deres første kontingentopkrævning middelbart efter generalforsamling i januar / februar.
Sammen med opkrævningen følger en velkomsthilsen og en opfordring til at deltage i træningen i den forestående sæson.
Nye medlemmer rykkes telefonisk, hvis ikke de betaler deres første kontingent. Formålet med dette er at foretage en evaluering på, hvorfor medlemmet evt. har valgt at forlade klubben igen.