Snab-lokalet (det lille klublokale)

Skriv din booking ind, hvor den passer kronologisk

Dato / Starttid / Sluttid / Arrangement / Navn

tirsdag 3. april / kl 19 - 22 / bestyrelsesmøde /Helle Schou

onsdag 11. april/ 19.30-22.00 / funktionsledermøde JFM /Lone