Snab-lokalet (det lille klublokale)

Skriv din booking ind, hvor den passer kronologisk

Dato / Starttid / Sluttid / Arrangement / Navn

 20/11 2018 17.30-21.00, WOC IT møde, Flemming