Snab-lokalet (det lille klublokale)

Skriv din booking ind, hvor den passer kronologisk

Dato / Starttid / Sluttid / Arrangement / Navn

 

 8.1.19 kl. 19-22 LOC (Helle Schou)

24/3 19 kl 10-16.30: WOC banelægning