SNABs 1. år som Vision 2015-klub blev indledt tirsdag den 10.1. med en klubaften, hvor vi hørte og drøftede resultatet af klub-o-meter-målingen. En god del af klubbens medlemmer havde på netbasis vurderet, hvor godt SNAB varetager en række opgaver og samtidig, hvor vigtige disse opgaver er.

Udviklingskosulent i DOF Martin Hedal præsenterede resultaterne og guidede os igennem aftenens debat.
Både forslag til "her-og-nu"-forbedringer og mere langsigtede indsatsområder blev drøftet.
Bestyrelsen har med klub-o-meter-målingen, medlemmernes tilknyttede kommentarer og ikke mindst debatten på klubaftenen, fået en værdifuld pejling på medlemmernes ønsker.

De 4 indsatsområder, der blev prioriteret på klubaftenen, er:
O-ven (en mentor-ordning med vægt på det ikke-orienteringstekniske i klublivet)
Tæt kobling mellem nye og etablerede medlemmer
Orienteringskort (flere og bedre kort, flere rekognoscører og korttegnere)
Ressourcebank (så bestyrelsen ved, hvem i klubben der er interesseret i hvilke typer opgaver)

Disse og mange andre tiltag vil bestyrelsen arbejde videre med.

Næste store punkt i Vision 2015-arbejdet er planlægning af vores Find Vej I-Event i Nørreskoven lørdag den 28.4.
Denne dag afholdes der Find Vej I-Events over hele landet, hvor børn og voksne, der ikke kender orienteringsløb får mulighed for at prøve vores herlige sport.

Dansk Orienterings Forbund har lavet et grundigt vejledningsmateriale vedr. eventen og iværksætter en omfattende PR-kampagne.
Vi håber, rigtig mange SNAB-ere vil reservere dagen og være med i forberedelserne og/eller til afviklingen på dagen, hvor der bliver behov for mange medlemmer til at tage imod og vejlede deltagerne.

Nu skal projektgruppen, der planlægger eventen, etableres. Vi vil gerne være 5-6 i gruppen, så overvej, om det ikke er noget for dig.