Julenisserne Helle og Helle stod for den traditionsrige juleafslutning i Nørreskoven med “Julenissenatløb”. En god blanding af erfarne og uerfarne julefidus-o-løbere var mødt op for at tage del i løjerne. Mit hold bestod af Jeppe Edvardsen og undertegnede, og det viste sig at være en rigtig god sammensætning.

Da løbet blev sat i gang skyndte de fleste af deltagerne sig at smutte ind i klubhuset for at løse fiduser. Jeg havde på forhånd stillet et bord op i materialedepotet og lagt tuschen frem, så vi hurtigt kunne komme i gang. Efter 10 minutters fidusløsning kunne vi forlade rummet igen. Alle fiduser var løst bortset fra en enkelt: post 22: “Stort træ ved gangbro”. Den løste Jeppe dog undervejs, da det pludselig gik op for ham, at gangbroen var gangbroen henover motorvejen. Selvfølgelig!

På den time der var afsat til løbet nåede vi alle poster undtagen post 7. Den valgte vi at springe over, da den lå i en lidt anden retning end vores planlagte løberute og blot var 20 point værd.

Herunder kan I se vores løberute. I alt 7,56 km på 47 minutter + 10 minutters fidusløsning.

Julehilsner Jens (-og Jeppe E.)