-Denne invitation er også udsendt på mail.

Kære SNAB-ere

Bestyrelsen inviterer hermed til klubaften, hvor I får resultaterne af den netop afsluttede klub-o-meter-måling, og vi skal drøfte initiativer til at gøre vores klub endnu bedre.

 

SNAB er fra i år med i DOFs synligheds- og rekrutteringsindsats.
På klubaftenen hører I nærmere om, hvad dette indebærer, bl.a. vores deltagelse i den landsdækkende ”Find vej i Danmark”-dag den 28. april, hvor rigtig mange vejlensere forhåbentlig vil stifte bekendtskab med vores herlige sport.


Martin Hedal, der er udviklingskonsulent i DOF vil guide os igennem aftenens dagsorden :

1. Velkommen til klubaften

2. Kort introduktion til Vision2015-Klubforløb

3. OK Snab i Vision2015-Klubforløb

4. Resultater af Klub-o-meter-undersøgelsen - inkl. uddybende spørgsmål

5. Medlemmernes forslag til mindre justeringer, der kan skabe forbedringer her og nu

6. 20 minutter i grupper: Diskussion af mulige indsatsområder i 2012

7. Medlemmernes valg af 3-4 indsatsområder i 2012

8. Ordet er frit


Vi glæder os til aftenen og håber, at mange både nye og gamle klubmedlemmer har lyst til at være med, lytte og debattere.
-Det er ikke nogen forudsætning, at man har deltaget i klub-o-meter-undersøgelsen. Ingen ved hvem fra klubben, der har svaret på den.


På bestyrelsens vegne

Helle Schou