På Sydkredsens klubledermøde den 3.2. modtog Kate Nielsen Sydkredsens æresplatte 2020.

Ud over at Kate i mere end 30 år har været aktiv i OK Snab både i klubliv, bestyrelse og som voksentræner, har Kate været formand i Sydkredsen i omkring 10 år.

Hjerteligt tillykke til Kate med denne flotte og meget velfortjente hæder.

Sidste års modtager, Finn Hove, OK Syd overrakte æresbevisningen med følgende begrundelse:


"Lad det være sagt straks: Årets prismodtager er Kate.

Jeg har fået hjælp fra gode Snab-folk til at få et overblik over Kates meritter, - men Kate har været i Snab og i Sydkredens bestyrelse så længe, at hverken mine kilder eller jeg selv er helt sikre på vores hukommelse.

Vi mener at Kate måske startede sin o-løbs karriere i Odense. Hun kom herefter til Esbjerg og i 1988 til Snab.

I Snab blev hun ret hurtig involveret i bestyrelsesarbejde og allerede fra 1989 var hun formand for arrangementsudvalget, senere har hun været formand for træningsudvalget og har også varetaget jobbet som kasserer indtil 2009, hvor hun startede i kredsarbejdet som sekretær. Vi er ikke sikre på, hvornår hun blev formand for Kredsudvalget, men det var sandsynligvis i 2010 eller 2011. Og hun er heldigvis stadig formand.

Kate har en særlig forkærlighed for voksen træning og var en af de store drivkræfter, da Snab i 2002 gik med i DOF’s stort anlagte VKU projekt. Kate fungerede både som projektleder og træner. Projektet var vendepunktet for Snab og satte gang i fornyet fremgang efter nogle år med stilstand/tilbage gang.

Kate har mange gange været med til voksen træning og Find vej dag, og hun bidrager gerne. når Snab er stævnearrangør, hvor Kate især har varetaget jobbet som stævneleder og stævnekontrollant rigtig mange gange.

Men hun har også vundet medaljer, blandt andet i 2010 Sølv i D50 til DM sprint i Nyborg, i 2012 bronze i D40 i stafet og i 2015 sølv DM nat.

Det hører med i billedet, at hun utrætteligt og på en meget fin måde har ledet Sydkredsen selv om hendes opfordringer til hjælp med bemanding både af kredsbestyrelsen og til tillidshverv i DOF til tider er mødt med en lidt trykkende tavshed til kredsledermøderne. Det hører også med i billedet, at Kate formår at kombinere orienteringsportens lidt nørdede krav til koncentration, fysik, overblik i pressede situationer og lyst til friluftsliv med en kunstners kreativitet og håndelag.

Så alt i alt: De 3 foregående års modtagere af æresplatten, Flemming Jørgensen OK Snab, K. K. Terkelsen OK Gorm og Finn Hove OK Syd er enige om, at Kate er en meget værdig modtager af Sydkredsens æresplatte."