Natløbet (Natuglen) i Grund Skov onsdag den 28/2 er, jf mail fra Jesper, OK Snab's natklubmesterskab. Fri start mellem kl 19 og 20 eller når det er mørkt. Instruktionen er her. Tilmelding via o-service. OBS: se mesterskabsklasserne nedenfor.

Klasserne til vores klubmesterskab og klasserne/banerne til Natugleløbene passer IKKE sammen. Der vil derfor være en del, der skal tilmeldes sig åben bane, for at løbe den rigtige klasse:

H/D -12 Bane 7 (passer med klassen)
H 13-16 og D 13-16 Bane 6 (obs!! H16 og D16 løber svær til Natuglen men mellemsvær
ved klubmesterskabet, så skal man være med i klubmesterskabet skal man tilmelde sig
Åben 6)
H 17-44 Bane 2 (Åben 2)
H 45- Bane 3 (Åben 3)
D 17-44 Bane 3 (Åben 3)
D 45- Bane 4 (Åben 4)