Corona-tiden gør, at der er nogle aktiviteter, der efterhånden er blevet en ny form for normaltilstand. Vores print-selv baner har fungeret i 2 måneder og fortsætter foreløbig frem til sommerferien. Det har været en stor succes i den forstand, at der har været rigtig mange, der har benyttes sig af tilbuddet.

Mange klubber tilbyder efterhånden en form for print-selv baner, og mange Snab’ere tager rundt og løber andre klubbers baner. Samtidig benytter løbere fra andre klubber vores baner. Vi har observeret folk fra mindst 11 andre klubber, hvilket er glædeligt.

Vi må dog erkende, at vi savner at løbe rigtige kvalitets-o-løb med tidtagning, resultater, stræktider, på forhånd ukendte baner m.m., og at vi savner at kunne ses til træning eller på stævnepladser. Vi har ikke kunnet tage imod nye medlemmer hele foråret, så det glæder vi os også til at kunne gøre, når vi kommer på den anden side af restriktionerne. Men uanset er det glædeligt at se entusiasmen blandt klubbens medlemmer ved diverse tilpassede træningsaktiviteter!

Den gradvise genåbning af samfundet ført til, at vi har genoptaget vores ungdomstræning om onsdagen og vores talenttræning i TVO-regi om torsdagen i en tilpasset form. Vi er meget omhyggelige med at dele ungdomsløberne op i små grupper, der ikke overstiger 10 personer inkl. trænere og skygger, og vi afholder i princippet en træning for hver af grupperne. Hver gruppe har deres egen bane og egen træner. Derfor skal man også tilmeldes træningen, for at kunne deltage.

Det har været en stor fornøjelse af komme i gang igen og mødes med børnene og de unge løbere. Til ungdomstræningen har der de første to onsdage været ca. 25 deltagere, som er delt op i begynder, let og mellemsvær/svær. Der har også været over 20 løbere til TVO, som derfor også har været delt op i tre adskilte grupper. Samtidig har vi budt velkommen til fire nye, unge, talentfulde TVO’ere fra OK Snab, i det Ella, Agnes, Rasmus og Axel er kommet med. De unge løbere er rigtig glade for at komme i skoven igen og - trods alle restriktioner - mærke fællesskabet.