Klubhuset på Nørremarken kan vi ikke putte i bagagerummet eller tage med under armen, så når klubben er afsted til stævner i ind- og udland, er vi afhængige af nogle gode, bærbare løsninger.

Klubteltet er vores mobile klubhus, og nu har vi fået penge til tre nye, store tunneltelte med klublogo. DIF og DGI’s foreningspulje har bevilget det fulde beløb på 17.032 kr. i støtte, og teltene er allerede bestilt. Vi glæder os meget til at få dem!

Uanset vejret er det altid dejligt at have et eller flere klubtelte med, så man kan søge læ for regn og rusk, eller så man ikke er alt for eksponeret, hvis man skal foretage et hurtigt trøjeskift. Klubteltet og klubfanen er de tydelige markører og fysiske rammer for det trygge fællesskab, OK SNABs klublejr udgør for unge og gamle medlemmer på stævnepladsen.

DIF og DGI's foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som folketinget er afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk