I løbet af foråret vil der være O-teknisk træning for voksne, primært for løbere, som løber Mellemsvære baner - eller er på vej til det. I Nørreskoven vil der typisk være et oplæg på et kvarters tid, inden der løbes i skoven. Somme tider vil der være en speciel træningsaktivitet, somme tider blot en bane, som er tilpasset ugens tema. I øvrige skove prøver vi også at samles til en kort introduktion.

NB: Husk, at det altid er muligt at finde andre, som har løbet samme bane - eller en træner - til "eftersnak". Det giver altid lidt at tænke over, når andre træffer andre valg end dig selv undervejs.

Der er en vis progression hen over sæsonen, men man kan hoppe på og stige af, som man har lyst!

Planlagte træninger, forår 2018

Dette er en skitse (pr. 19. februar) - ændringer vil sandsynligvis forekomme.

4/4 Kompasteknik (Sæsonstart)
- Nørreskoven -
Vi starter allerede første gang i Nørreskoven med kompasteknik. Vi ser på begge de to kompastyper (pladekompas og tommelfingerkompas). Banen er lavet med flere stræk, hvor teknikkerne kan afprøves.
For de, som ønsker det, laver vi lidt praktiske indledende øvelser - banen kan efterfølgende evt. kortes lidt af.

11/4 Postdefinitioner (og signaturer)
- Nørreskoven -
Det er en stor fordel at vide, i hvilke omgivelser, man skal finde posten!
Opbygningen af postdefinitioner ("hieroglyffer i tern") samt de hyppigst forekommende symboler.
Vi vil også snakke om de vigtigste signaturændringer i den nye kortnorm fra 2017.

18/4 Højdekurver
- Skrædderbakken -
Meget spændende, stærkt kuperet terræn i Grejsdalen! Alle baner lægges af Lars Munch. Vi snakker banen igennem, inden I løber.

25/4 Ledelinjer
- Nørreskoven -
En del af teknikken på mellemsvære baner består i at bringe sig tæt på posten ved at følge de lineære terrængenstande som stier, grøfter, hegn, bevoksningsgrænser osv. - det, vi under et kalder ledelinjer. Ledelinjer kan også benyttes som opfang til at "forstørre" en post.

2/5 Ukendt terræn!
- Munkebjerg Øst -
Dette er en af de sjældne chancer for at løbe i et af Danmarks mest spændende terræner! Der er ikke lagt et bestem tema for træningen; nyd turen og fang et par klubkammerater bagefter for at snakke vejvalg og udfordringer

9/5 Forenkling af stræk
- Nørreskoven -
Mange stræk kan forenkles: Find de store, lette detaljer, og løb med større fart fremfor at "kravle" frem med overflødig finorientering.

16/5 Sprint
- Grundet -
Reglerne, signaturerne - og teknikken - er lidt anderledes ved sprint-orientering, hvor kortet er endnu mere detaljeret, end det plejer. Vi håber på godt vejr til en kort indledning, inden I løber afsted.

23/5 Bomteknik
- Sønderskoven -
Træning i at læse sig ind på kortet efter et bom.
I løber parvis - med hver sin halvdel af posterne på kortet:
Løber A finder vej til post 1, mens løber B lægger mærke til terrænet, der passeres (helst uden at se på kortet). Ved post 1 (som kun er på løber A's kort) finder Løber B frem til hvor hun mener, I befinder jer og finder derefter frem til post 2 (som ikke er på løber A's kort). Osv. "Reglerne" kan om ønsket opblødes og tilpasses.

30/5 Strækplanlægning
Mødested: Klubhuset  (Selve løbet foregår i skovens østlige del)
Hurtigste vej er ikke nødvendigvis det samme som korteste vej. Og sommetider vil man vælge sikre vejvalg fremfor de "muligvis hurtigere". Vi kommer sjældent så langt væk fra klubhuset med den mellemsvære bane, så terrænet vil være lidt mere nyt for de fleste.

6/6 Sprint
- Brejning -
Forårets 2. chance for at løbe sprint. Og det i et helt nyt område for de allerfleste!
Vejret er naturligvis fantastisk, så vi tager en hurtig snak om sprint-teknikker, inden vi løber.

13/6 - L o s t - I n - S p a a a c e !
- Nørreskoven -
Her får du chancen for at opleve Nørreskoven på en ny måde: Prøv at løbe mellemsvær bane på et kort uden stier - så er skoven slet ikke så gammelkendt længere! Ja egentlig kan man diskutere, om sværhedsgraden stadigvæk er mellemsvær, men hvis du har løbet en sæson eller to, kan det være godt med lidt udfordring på hjemmebanen, ikke?
For løbere, som f.eks. lige er startet på mellemsvær, er der naturligvis også helt almindelige kort.

20/6 Skrænt-O, kurver og vejvalg
- Højen / Pedersholm? - (Følg med på hjemmesiden vedr. mødested)
De vilde skrænter langs Højen Bæk... laughing Alle baner lægges af familien Blok. Vi snakker banen igennem, inden I løber.

27/6 Sæsonafslutning
- Sønderskoven -
(Ingen særskilt voksentræning.)


Første træning efter sommerferien er 15/8. Glæd jer til en spændende tur i Tirsbæk!
Mellemsvær voksentræning holder pause i efteråret - men starter igen foråret 2019.

Yderligere information